جمهورلیک ریاست سیلاو نامزدلرینی دقتی گه! 

جمهورلیک ریاست سیلاویدن بیکارلنگن هر بیر نامزد نینگ مسلم حقی دیر و اوشبو موضوع سیلاو قانونی 75- ماده سی‌نینگ (1) فقره سیگه سیغدیریلگن.

«هر بیر نامزد اوز کاندیدلیگیدن مصرف بولسه، سیلاو تقویمی‌گه یازیلگن کونده اوشبو موضوع‌نی یازیب کمیسیونگه خبر بیریشی کیره ک.» و شونینگ دیک مذکور ماده (2) فقره سیده بوندی یازیلگن: «هر بیر نامزد سیلاو تقویمیگه یازیلگن زمانده اوز نامزدلیگیدن بیکاربولسه، دنیادن کوز یومسه و یاهم سیلاو شکایت‌لری بوییچه کمیسیون آرقه‌لی رویخط دن چیقاریلسه، آوازلرنی حسابلش چاغی اونگه تیگیشلی بولگن آواز حسابلنمه‌یدی. شو یوزدن نامزدلر آوازلرنی حسابلش جریانیده توکیلگن آوازی حسابلنمس‌لیگی اوچون اوز انصراف خطی‌نی یازیب کمیسیون گه یوباریشی کیره ک. 

سونگی کونلرده ایریم نامزدلر جمهورلیک ریاست سیلاویگه بارمه‌ی اوز نامزدلیگیدن بیکارلنیب یاده باشقه نامزدلرگه قوشیلگن گزارشی میدیالر آرقه‌لی ترقه تیلگنیدن سیلاو ایرکین کمیسیونی خبر بولگن. 

شو مناسبت اوچون عموم نامزدلردن ایسته‌یمیز، اوشبو موضوع‌نی جدی توتیب بیکارلنیش جریانیدن کمیسیون‌نی آگاه لنتیریب و (06 فورمی) نی تولدیریریشی کیره ک. بولمه گن صورتده سیلاو شکایت‌لری بوییچه کمیسیون گه تانشتیریلماقده.