سیلاو قانونی 77 ماده‌سی (2) فقره‌سی نینگ حکمی اساسیده؛ جمهورلیک ریاستی کاندیدا لری سیلاو ترغیبات لریده اوز لری نینگ تمویل قیله‌دیگن منبع‌لری و صرفلش لری نینگ مورد لری دن کمیسیون گه گزارش بیریش گه مجبورلر.

و ماده نینگ (3) فقره‌سی اساسیده، کاندیدا لر تشقی دولت لر یا اهالیسی یاده افغانستان گه مقیم بولگن تشقی مملکت لر نماینده لیگیدن مالی یاردم قبول قیله آلمه یدیلر. سیلاو قانونی 78 ماده‌سی نینگ (4) فقره سیگه آچیق‌لنیشیچه، کاندیدا لر سیلاو ترغیباتی مالی امور لری نینگ قنده‌ی لیگی و اولر نینگ کمیسیون گه گزارش بیریشی، جمهورلیک ریاستی کاندیدا لری سیلاو ترغیباتی نینگ مالی امور لرینی ترتیبلش لایحه سیده ترتیب لنه دی.

بو لایحه اون بیرینچی ماده‌سی نینگ حکمی اساسیده، حرمتلی جمهورلیک ریاستی نینگ کاندیدا لری 6 میزان 1398- ییل، اوز سیلاو ترغیبات لری نینگ مالی امور لریدن کمیسیون گه ایککی گزارش ارایه قیلیش گه مجبور لر. بو گزارش نینگ ارایه ایتیش تاریخی ترتیب اساسیده 4-8 سنبله و 4 و 5 میزان 1398 ییل، دیر.

کمیسیون، کاندیدا لر سیلاو ترغیباتی مالی گزارش لرینی دیتابیس گه ثبت ایتیب و تطبیق ایتگندن کیین ترقته‌دی. رای بیریش شرایطی گه ایگه بولگن شخصلر، همگانی ییتکرمه‌لر و کوزه توچی نهاد لر، کاندیدا لر سیلاو ترغیباتی نینگ برنامه لرینی نظارت قیلیب و اولر نی کاندیدا لر تامانیدن ارایه بولگن گزارش لر بیلن تطبیق بیره آله‌دیلر.

مذکور تامان لر کاندیدا لر نینگ بیر قطار مصرف لری، یاردملر یاده یاشیرگن سیلاو فعالیت لرینی تاپگن حالده، یا قانون سیز منبع لردن یاردم آلگن لری، یا هم مالی امور لر لایحه سینی نقض قیلگن بولسه‌لر، موضوع نی مستند شکلیده کمیسیون یا شکایت لر کمیسیونی بیلن شریک قیله آله‌دیلر. ناظر لر و کوزه توچی لر کاندیدا لر سیلاو ترغیباتی مالی مورد لری توغری سیده تاپگن سند لرینی کمیسیون، سیلاو شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی و ییتکرمه لر کمیته سی بیلن شریک قیله آله‌دیلر.

کاندیدا لر سیلاو ترغیباتی نینگ مالی گزارش لری و تخلف قیلگن کاندیدا لر نینگ سیلاو شکایت لرینی تینگلش کمیسیونی گه تانیشتیریلیشی سیلاو ترغیباتی مالی امورلری نینگ ترتیبلش سیستمی گه ثبت بولگن 1398- ییل، جمهورلیک ریاستی کاندیدا لری سیلاو ترغیباتی نینگ مالی گزارشلری.