شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

ینگی ینگیلیکلر

تاریخ انتشار 27 فوریه 2021

ترقی و رفاه یره تووچی (امنیتی کوچلر) نینگ ملی کونی مناسبتی اوچون قوتلاو پیام

اولکه چیگره سی و ملی حاکمیتلیک دن ارقه داشلیک بیلدیروچی، حقیقی قوریقچی، ترقی و رفاه یره توچیلر (امنیتی-دفاعی) کوچلری نینگ ملی کونی بولمیش ۹-نچی حوت نی، سیلاولر ایرکین کمیسیونی قوتلوغله گنیدن قووانچ قیله دی.

تاریخ انتشار 20 فوریه 2021

سیلاولر اوتکزیلیشی نینگ فعالیتلرینی ایزلش بوییچه سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی نینگ اولتیریشی

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی بو نهاد رییسی خانم حوا علم نورستانی باشچیلیگیده، کیله جک سیلاولر نی اوتکزیش بوییچه اولتیریش اوتکزدی.

تاریخ انتشار 20 فوریه 2021

کمیسیون دارالانشاسی عملیاتی اولتیریشی نینگ

سیلاولر ایرکین کمیسیونی دارلانشا عملیاتی اولتیریشی دارلانشا عمومی باشلیغی داکتر حبیب الرحمن ننگ باشلیچیلیگده بو نهاد ده اوتکزیلدی.