شمارش معکوس روز انتخابات

کون
ساعت
دقیقه
ثانیه
جمهورلیک ریاست سیلاوی گچه، شنبه ۶ میزان ۱۳۹۸

ینگی ینگیلیکلر

تاریخ انتشار 16 مه 2021

کمیسیون رهبرلیگی نینگ نهاد ایشلاوچیلری بیلن اوچره شووی

سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیک هیئتی بو نهاد ایشلاوچیلری بیلن کوریشووده سونگی یوز بیرگن حادثه لر سبب شهید بولگنلر حقی گه دعا قیلگندن سونگ، ایشلاوچیلرگه هییت نی تبریکله دی.

تاریخ انتشار 11 مه 2021

اورتاق اولکه هندوستان سیلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ قوتلاو پیامی:

اورتاق اولکه هندوستان سیلاولر ایرکین کمیسیونی رهبرلیگی تمانیدن افغانستان سیلاولر ایرکین کمیسیونی گه جونه تیلگن پیام ده، افغانستان سیلاولر ایرکین کمیسیونی ینگی باشلیغی اورنگ زیب جنابلری گه قوتلوغ بولسین دیگن.