د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو
ټاکنو د ۱۳۹۳ کال

د ۱۳۹۳ کال د ټاکنو پایلې

په لاندې ځای کې د ۱۳۹۳ کال د وري د ۱۶ نیټې د ولسمشرۍ او د ولایتي شوراګانو د ټاکنو نهايي پایلې وګورﺉ.

Helmand Nimroz Kandahar Zabul Paktika Ghazni Urozgan Daikondi Farah Herat Ghor Badghis Faryab Juzjan Saripul Bamyan Balkh Samangan Kunduz Wardak Baghlan Takhar Parwan Kapisa Kabul Logar Paktia Khost Nangarhar Laghman Panjshir Kunarha Nooristan Badakhshan

عمومي شمیرنه

د مخکښو کاندیدانو

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۷۲۱۴۱ ۴۵.۰۰%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۸۴۵۴۷ ۳۱.۵۶%
- زلمی رسول ۷۵۰۹۹۷ ۱۱.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۶۵۲۰۷ ۷.۰۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۸۱۸۲۷ ۲.۷۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۳۶۳۶ ۱.۵۷%
- محمد داود سلطان زوی ۳۰۶۸۵ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۵۵۰۶ ۰.۲۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

To go to the Provincial Council Final Elections Results Web Page, Please click here.

د مخکښو کاندیدانو

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۷۲۱۴۱ ۴۵.۰۰%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۸۴۵۴۷ ۳۱.۵۶%
- زلمی رسول ۷۵۰۹۹۷ ۱۱.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۶۵۲۰۷ ۷.۰۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۸۱۸۲۷ ۲.۷۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۳۶۳۶ ۱.۵۷%
- محمد داود سلطان زوی ۳۰۶۸۵ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۵۵۰۶ ۰.۲۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

To go to the Provincial Council Final Elections Results Web Page, Please click here.

د مخکښو کاندیدانو
کابل

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۶۴%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۸۹۵۸۴ ۴۹.۶۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۴۸۲۲۰ ۳۱.۶۲%
- زلمی رسول ۶۴۸۱۱ ۸.۲۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۵۹۱۰۷ ۷.۵۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۴۴۰۸ ۱.۸۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۹۶۲ ۰.۵۰%
- محمد داود سلطان زوی ۳۵۳۰ ۰.۴۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۴۶۶ ۰.۱۹%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
کاپیسا

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۵۲۵۴۴ ۷۸.۸۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۸۲۵ ۵.۷۴%
- زلمی رسول ۳۷۴۵ ۵.۶۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۳۶۳ ۵.۰۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۷۴۵ ۴.۱۲%
- محمد داود سلطان زوی ۲۰۴ ۰.۳۱%
- هدایت امین ارسلا ۱۳۶ ۰.۲۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۸ ۰.۱۶%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
پروان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۰۷۴۷۸ ۷۱.۸۰%
- زلمی رسول ۱۵۸۱۵ ۱۰.۵۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۹۱۹۱ ۶.۱۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۳۹۵ ۵.۶۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۲۶۸ ۴.۸۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۰۱ ۰.۶۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۸۸ ۰.۲۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۶۵ ۰.۱۱%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
وردک

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۶۲۵۳ ۳۶.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۴۵۵۹ ۲۴.۶۴%
- زلمی رسول ۱۶۶۹۲ ۱۶.۷۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۰۶۴ ۱۵.۱۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۰۱۰ ۵.۰۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۱۴۷ ۱.۱۵%
- محمد داود سلطان زوی ۵۹۲ ۰.۵۹%
- هدایت امین ارسلا ۳۶۹ ۰.۳۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
لوگر

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۹۵۳ ۶۳.۳۵%
- داکتر عبدالله عبدالله ۶۱۶۹ ۱۸.۶۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۷۲۱ ۱۱.۲۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۷۶ ۲.۶۵%
- زلمی رسول ۷۹۸ ۲.۴۱%
- محمد داود سلطان زوی ۲۹۷ ۰.۹۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۸۳ ۰.۵۵%
- هدایت امین ارسلا ۷۶ ۰.۲۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
غزنی

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۸.۷۹%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۴۲۶۴ ۵۴.۰۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۸۳۲۸ ۱۹.۰۰%
- زلمی رسول ۶۰۷۸۴ ۱۶.۹۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۲۵۴۰ ۶.۲۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۱۸۳ ۱.۷۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۵۲۵۰ ۱.۴۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۷۶۳ ۰.۴۹%
- هدایت امین ارسلا ۵۹۵ ۰.۱۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
پکتیکا

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۸.۸۸%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۱۸۰۸۹ ۶۵.۲۱%
- زلمی رسول ۲۶۶۶۷ ۱۴.۷۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۰۹۷ ۱۰.۵۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۸۴۱ ۵.۴۳%
- عبدرب الرسول سیاف ۵۶۳۰ ۳.۱۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۱۹۶ ۰.۶۶%
- محمد داود سلطان زوی ۳۹۲ ۰.۲۲%
- هدایت امین ارسلا ۱۶۷ ۰.۰۹%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
پکتیا

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۷۸۲۶ ۶۲.۳۲%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۴۸۴۷ ۱۳.۷۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۵۵۴۵ ۱۰.۰۹%
- زلمی رسول ۱۸۹۱۳ ۷.۴۷%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۳۶۱۰ ۵.۳۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۴۹۵ ۰.۵۹%
- محمد داود سلطان زوی ۷۳۷ ۰.۲۹%
- هدایت امین ارسلا ۲۶۱ ۰.۱۰%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
خوست

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۷.۲۹%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۳۶۹۱ ۷۴.۰۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۳۴۷۹ ۱۱.۹۲%
- زلمی رسول ۸۶۱۵ ۷.۶۲%
- داکتر عبدالله عبدالله ۴۰۴۰ ۳.۵۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۶۴۸ ۲.۳۴%
- هدایت امین ارسلا ۲۶۵ ۰.۲۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۰۰ ۰.۱۸%
- محمد داود سلطان زوی ۱۴۵ ۰.۱۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
ننگرهار

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۹۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۰۴۰۹ ۵۹.۸۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۶۳۶۸۹ ۱۹.۰۰%
- زلمی رسول ۲۵۲۴۷ ۷.۵۳%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۴۰۴۱ ۷.۱۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۶۴۰۸ ۴.۹۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۴۳۳ ۱.۰۲%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۳۲ ۰.۳۱%
- هدایت امین ارسلا ۸۷۶ ۰.۲۶%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
کنرها

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۹۵۴۵ ۶۴.۷۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۳۲۵۷ ۱۲.۳۵%
- زلمی رسول ۱۱۹۱۰ ۱۱.۰۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۴۱۶ ۶.۹۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۲۵۶ ۳.۹۶%
- محمد داود سلطان زوی ۴۰۹ ۰.۳۸%
- هدایت امین ارسلا ۳۸۳ ۰.۳۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱۰ ۰.۲۰%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
لغمان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۴۰۶۷۳ ۴۹.۸۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۶۲۲۱ ۱۹.۸۷%
- داکتر عبدالله عبدالله ۸۴۹۵ ۱۰.۴۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۸۰۹۶ ۹.۹۲%
- زلمی رسول ۷۶۳۴ ۹.۳۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۲۰ ۰.۳۹%
- محمد داود سلطان زوی ۱۳۴ ۰.۱۶%
- هدایت امین ارسلا ۷۴ ۰.۰۹%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
نورستان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۳۲۳۴ ۳۷.۶۴%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۷۸۵۸ ۲۸.۹۳%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۹۰۰۱ ۱۴.۵۸%
- زلمی رسول ۷۵۸۵ ۱۲.۲۹%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۸۰۹ ۶.۱۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۸ ۰.۲۶%
- محمد داود سلطان زوی ۴۸ ۰.۰۸%
- هدایت امین ارسلا ۳۶ ۰.۰۶%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
بدخشان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۱۲۶۰ ۶۴.۸۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۴۲۵۴۸ ۱۴.۴۳%
- زلمی رسول ۲۸۰۴۴ ۹.۵۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۵۵۳۷ ۸.۶۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۸۶۴ ۱.۹۹%
- محمد داود سلطان زوی ۹۹۹ ۰.۳۴%
- هدایت امین ارسلا ۴۷۲ ۰.۱۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱۲ ۰.۰۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
تخار

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۵۹۳۷۵ ۵۰.۳۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۲۱۱۰۰ ۳۸.۲۵%
- زلمی رسول ۱۶۰۴۹ ۵.۰۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۲۰۶۳ ۳.۸۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۴۹۴ ۱.۴۲%
- محمد داود سلطان زوی ۱۸۳۲ ۰.۵۸%
- هدایت امین ارسلا ۱۰۰۳ ۰.۳۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۶۴۹ ۰.۲۱%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
بغلان

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۵۸%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۵۲۵۶۰ ۶۰.۱۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۱۹۵۳ ۲۰.۴۸%
- زلمی رسول ۲۸۳۸۰ ۱۱.۱۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۰۰۳۳ ۳.۹۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۵۶۰ ۲.۹۸%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۹۱۷ ۰.۷۶%
- محمد داود سلطان زوی ۹۰۴ ۰.۳۶%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۴ ۰.۱۵%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
کندز

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۰۰۴۱۳ ۴۷.۰۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۰۸۹۳ ۳۷.۹۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۲۲۷۲ ۵.۷۵%
- زلمی رسول ۱۱۲۲۳ ۵.۲۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۲۶۲ ۲.۴۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۴۲۳ ۰.۶۷%
- محمد داود سلطان زوی ۱۲۵۲ ۰.۵۹%
- هدایت امین ارسلا ۶۷۱ ۰.۳۱%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
سمنگان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۸۶۸۴۵ ۶۱.۳۳%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۷۶۳۲ ۲۶.۵۸%
- زلمی رسول ۱۰۸۲۲ ۷.۶۴%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۶۱۲ ۲.۵۵%
- محمد داود سلطان زوی ۹۹۱ ۰.۷۰%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۹۹ ۰.۶۳%
- هدایت امین ارسلا ۴۸۲ ۰.۳۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۰۹ ۰.۲۲%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
بلخ

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۳۸۵۸۲ ۶۰.۹۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۰۹۶۹۴ ۲۸.۰۱%
- زلمی رسول ۳۲۰۶۰ ۸.۱۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۵۱۲ ۱.۱۵%
- محمد داود سلطان زوی ۲۱۹۶ ۰.۵۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۰۷۳ ۰.۵۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۹۷ ۰.۴۱%
- هدایت امین ارسلا ۹۰۴ ۰.۲۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
جوزجان

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۷۸%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۰۱۹۸۵ ۶۹.۲۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۳۷۵ ۱۹.۹۴%
- زلمی رسول ۱۰۰۲۹ ۶.۸۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۰۲۰ ۲.۰۵%
- محمد داود سلطان زوی ۸۴۶ ۰.۵۷%
- هدایت امین ارسلا ۷۶۰ ۰.۵۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۳۶ ۰.۵۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۵۵۷ ۰.۳۸%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
سرپل

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۷۴۷۱۱ ۵۰.۴۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۷۰۹۷ ۳۸.۵۳%
- زلمی رسول ۹۱۱۳ ۶.۱۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۴۷۲ ۲.۳۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۹۳۳ ۱.۳۰%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۲۶ ۰.۵۶%
- محمد داود سلطان زوی ۶۷۲ ۰.۴۵%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۳ ۰.۲۵%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
فاریاب

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۷۳۲۲۵ ۶۵.۳۹%
- داکتر عبدالله عبدالله ۷۷۶۳۳ ۲۹.۳۱%
- زلمی رسول ۶۵۰۸ ۲.۴۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۲۷۷ ۱.۶۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۷۳ ۰.۵۹%
- محمد داود سلطان زوی ۷۰۸ ۰.۲۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۰۵ ۰.۲۳%
- هدایت امین ارسلا ۳۸۱ ۰.۱۴%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
بادغیس

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۴۱%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۸۶۶۲۰ ۶۷.۵۲%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۶۶۵۷ ۱۲.۹۸%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۲۵۷۷ ۹.۸۰%
- زلمی رسول ۶۹۸۳ ۵.۴۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۹۷۰ ۳.۰۹%
- محمد داود سلطان زوی ۶۷۱ ۰.۵۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۷۹ ۰.۳۷%
- هدایت امین ارسلا ۳۴۰ ۰.۲۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
هرات

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۷۸%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۰۱۳۶۴ ۶۱.۱۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۷۸۹۲ ۱۳.۷۸%
- زلمی رسول ۵۶۲۵۴ ۱۱.۴۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۴۶۱۸ ۱۱.۰۸%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۶۱۲۹ ۱.۲۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۱۷۰ ۰.۶۴%
- محمد داود سلطان زوی ۲۵۷۳ ۰.۵۲%
- هدایت امین ارسلا ۸۵۱ ۰.۱۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
فراه

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۲۷۰۸ ۴۰.۰۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۸۰۲۹ ۳۱.۷۸%
- زلمی رسول ۷۴۷۴ ۱۳.۱۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۰۱۶ ۱۰.۶۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۹۱۹ ۱.۶۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۰۸ ۱.۶۰%
- محمد داود سلطان زوی ۴۴۴ ۰.۷۸%
- هدایت امین ارسلا ۲۳۱ ۰.۴۱%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
نیمروز

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۵۶۲ ۳۳.۵۹%
- زلمی رسول ۱۴۱۰۹ ۳۰.۴۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۹۶۷۴ ۲۰.۸۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۵۵۰ ۹.۸۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۳۰ ۲.۰۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۷۷۷ ۱.۶۸%
- محمد داود سلطان زوی ۴۳۷ ۰.۹۴%
- هدایت امین ارسلا ۲۸۵ ۰.۶۲%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
هلمند

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۸۴%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۴۱۱۰ ۳۲.۹۴%
- زلمی رسول ۲۸۴۴۲ ۲۷.۴۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۷۹۰۵ ۱۷.۲۹%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۳۴۴۷ ۱۲.۹۸%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۳۰۸ ۴.۱۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۹۸۰ ۳.۸۴%
- محمد داود سلطان زوی ۷۶۲ ۰.۷۴%
- هدایت امین ارسلا ۶۰۴ ۰.۵۸%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
کندهار

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۱۵%

د ولسمشرۍ:

- زلمی رسول ۱۳۴۷۲۰ ۵۳.۹۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۰۰۰۴ ۱۶.۰۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۴۶۹۸ ۱۳.۹۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۲۶۵۰۰ ۱۰.۶۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۹۸۱ ۲.۸۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۱۷۵ ۱.۶۷%
- محمد داود سلطان زوی ۱۳۷۳ ۰.۵۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۲۱۵ ۰.۴۹%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
زابل

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۷۷۸۲ ۳۸.۱۹%
- زلمی رسول ۴۳۸۰ ۲۱.۵۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۳۸۵۶ ۱۸.۹۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۰۳۴ ۹.۹۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۰۲۳ ۵.۰۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۷۵۱ ۳.۶۹%
- محمد داود سلطان زوی ۲۹۱ ۱.۴۳%
- هدایت امین ارسلا ۲۵۸ ۱.۲۷%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
ارزگان

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۴۷%

د ولسمشرۍ:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۰۲۲ ۲۶.۹۵%
- زلمی رسول ۵۳۳۲ ۲۳.۸۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۵۳۱۷ ۲۳.۸۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۳۳۵ ۱۴.۹۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۲۰۵ ۵.۳۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۳۷ ۲.۸۵%
- محمد داود سلطان زوی ۳۱۷ ۱.۴۲%
- هدایت امین ارسلا ۱۸۰ ۰.۸۱%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
غور

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۸۰۴۴۶ ۵۹.۵۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۸۵۶۵ ۱۶.۰۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۹۶۹۸ ۱۳.۰۹%
- زلمی رسول ۲۷۱۱۱ ۸.۹۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۵۲۰ ۱.۱۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۵۹۱ ۰.۸۵%
- محمد داود سلطان زوی ۹۵۹ ۰.۳۲%
- هدایت امین ارسلا ۳۰۷ ۰.۱۰%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
بامیان

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۱۳۳۲۴ ۶۷.۹۳%
- زلمی رسول ۲۰۷۲۰ ۱۲.۴۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۸۴۲۷ ۱۱.۰۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۶۹۵ ۴.۶۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۷۳۵ ۲.۸۴%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۰۷ ۰.۶۰%
- هدایت امین ارسلا ۵۶۱ ۰.۳۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۵۹ ۰.۲۲%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
پنجشیر

د پایلو د جریان پرمختک: ۹۹.۲۶%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۷۹۲۵ ۸۷.۲۹%
- زلمی رسول ۴۱۱۸ ۹.۴۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۹۴۶ ۲.۱۸%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۶۶ ۰.۳۸%
- محمد داود سلطان زوی ۱۴۱ ۰.۳۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۱۵ ۰.۲۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱ ۰.۰۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۵ ۰.۰۳%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

د مخکښو کاندیدانو
دایکندی

د پایلو د جریان پرمختک: ۱۰۰.۰۰%

د ولسمشرۍ:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۲۸۷۱۳ ۷۵.۰۵%
- زلمی رسول ۱۹۹۱۰ ۱۱.۶۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۹۱۱۳ ۱۱.۱۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۲۹۹ ۰.۷۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۲۶ ۰.۶۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۹۴ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۰ ۰.۲۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۷۰ ۰.۱۶%

د ولایتي شوراګانۍ:

- انتخاب شوی کاندیدان

  د ولسمشرۍ