انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی
افغانستان سال ۱۳۹۳

نتایج انتخابات ۱۳۹۳

نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ را از نقشه زیر مشاهده می توانید.

Helmand Nimroz Kandahar Zabul Paktika Ghazni Urozgan Daikondi Farah Herat Ghor Badghis Faryab Juzjan Saripul Bamyan Balkh Samangan Kunduz Wardak Baghlan Takhar Parwan Kapisa Kabul Logar Paktia Khost Nangarhar Laghman Panjshir Kunarha Nooristan Badakhshan

ثبت وشمارش عمومی

کاندیدان پیشتاز

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۷۲۱۴۱ ۴۵.۰۰%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۸۴۵۴۷ ۳۱.۵۶%
- زلمی رسول ۷۵۰۹۹۷ ۱۱.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۶۵۲۰۷ ۷.۰۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۸۱۸۲۷ ۲.۷۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۳۶۳۶ ۱.۵۷%
- محمد داود سلطان زوی ۳۰۶۸۵ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۵۵۰۶ ۰.۲۳%

شوراهای ولایتی:

To go to the Provincial Council Final Elections Results Web Page, Please click here.

کاندیدان پیشتاز

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۷۲۱۴۱ ۴۵.۰۰%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۸۴۵۴۷ ۳۱.۵۶%
- زلمی رسول ۷۵۰۹۹۷ ۱۱.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۶۵۲۰۷ ۷.۰۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۸۱۸۲۷ ۲.۷۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۳۶۳۶ ۱.۵۷%
- محمد داود سلطان زوی ۳۰۶۸۵ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۵۵۰۶ ۰.۲۳%

شوراهای ولایتی:

To go to the Provincial Council Final Elections Results Web Page, Please click here.

کاندیدان پیشتاز
کابل

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۶۴%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۸۹۵۸۴ ۴۹.۶۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۴۸۲۲۰ ۳۱.۶۲%
- زلمی رسول ۶۴۸۱۱ ۸.۲۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۵۹۱۰۷ ۷.۵۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۴۴۰۸ ۱.۸۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۹۶۲ ۰.۵۰%
- محمد داود سلطان زوی ۳۵۳۰ ۰.۴۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۴۶۶ ۰.۱۹%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
کاپیسا

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۵۲۵۴۴ ۷۸.۸۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۸۲۵ ۵.۷۴%
- زلمی رسول ۳۷۴۵ ۵.۶۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۳۶۳ ۵.۰۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۷۴۵ ۴.۱۲%
- محمد داود سلطان زوی ۲۰۴ ۰.۳۱%
- هدایت امین ارسلا ۱۳۶ ۰.۲۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۰۸ ۰.۱۶%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
پروان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۰۷۴۷۸ ۷۱.۸۰%
- زلمی رسول ۱۵۸۱۵ ۱۰.۵۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۹۱۹۱ ۶.۱۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۳۹۵ ۵.۶۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۲۶۸ ۴.۸۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۰۱ ۰.۶۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۸۸ ۰.۲۶%
- هدایت امین ارسلا ۱۶۵ ۰.۱۱%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
وردک

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۶۲۵۳ ۳۶.۳۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۴۵۵۹ ۲۴.۶۴%
- زلمی رسول ۱۶۶۹۲ ۱۶.۷۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۰۶۴ ۱۵.۱۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۰۱۰ ۵.۰۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۱۴۷ ۱.۱۵%
- محمد داود سلطان زوی ۵۹۲ ۰.۵۹%
- هدایت امین ارسلا ۳۶۹ ۰.۳۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
لوگر

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۹۵۳ ۶۳.۳۵%
- داکتر عبدالله عبدالله ۶۱۶۹ ۱۸.۶۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۷۲۱ ۱۱.۲۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۷۶ ۲.۶۵%
- زلمی رسول ۷۹۸ ۲.۴۱%
- محمد داود سلطان زوی ۲۹۷ ۰.۹۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۸۳ ۰.۵۵%
- هدایت امین ارسلا ۷۶ ۰.۲۳%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
غزنی

جریان پیشرفت نتایج: ۹۸.۷۹%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۴۲۶۴ ۵۴.۰۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۸۳۲۸ ۱۹.۰۰%
- زلمی رسول ۶۰۷۸۴ ۱۶.۹۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۲۵۴۰ ۶.۲۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۱۸۳ ۱.۷۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۵۲۵۰ ۱.۴۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۷۶۳ ۰.۴۹%
- هدایت امین ارسلا ۵۹۵ ۰.۱۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
پکتیکا

جریان پیشرفت نتایج: ۹۸.۸۸%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۱۸۰۸۹ ۶۵.۲۱%
- زلمی رسول ۲۶۶۶۷ ۱۴.۷۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۰۹۷ ۱۰.۵۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۸۴۱ ۵.۴۳%
- عبدرب الرسول سیاف ۵۶۳۰ ۳.۱۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۱۹۶ ۰.۶۶%
- محمد داود سلطان زوی ۳۹۲ ۰.۲۲%
- هدایت امین ارسلا ۱۶۷ ۰.۰۹%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
پکتیا

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۷۸۲۶ ۶۲.۳۲%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۴۸۴۷ ۱۳.۷۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۵۵۴۵ ۱۰.۰۹%
- زلمی رسول ۱۸۹۱۳ ۷.۴۷%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۳۶۱۰ ۵.۳۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۴۹۵ ۰.۵۹%
- محمد داود سلطان زوی ۷۳۷ ۰.۲۹%
- هدایت امین ارسلا ۲۶۱ ۰.۱۰%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
خوست

جریان پیشرفت نتایج: ۹۷.۲۹%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۳۶۹۱ ۷۴.۰۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۳۴۷۹ ۱۱.۹۲%
- زلمی رسول ۸۶۱۵ ۷.۶۲%
- داکتر عبدالله عبدالله ۴۰۴۰ ۳.۵۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۶۴۸ ۲.۳۴%
- هدایت امین ارسلا ۲۶۵ ۰.۲۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۰۰ ۰.۱۸%
- محمد داود سلطان زوی ۱۴۵ ۰.۱۳%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
ننگرهار

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۹۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۰۰۴۰۹ ۵۹.۸۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۶۳۶۸۹ ۱۹.۰۰%
- زلمی رسول ۲۵۲۴۷ ۷.۵۳%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۴۰۴۱ ۷.۱۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۶۴۰۸ ۴.۹۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۴۳۳ ۱.۰۲%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۳۲ ۰.۳۱%
- هدایت امین ارسلا ۸۷۶ ۰.۲۶%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
کنرها

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۹۵۴۵ ۶۴.۷۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۳۲۵۷ ۱۲.۳۵%
- زلمی رسول ۱۱۹۱۰ ۱۱.۰۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۴۱۶ ۶.۹۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۲۵۶ ۳.۹۶%
- محمد داود سلطان زوی ۴۰۹ ۰.۳۸%
- هدایت امین ارسلا ۳۸۳ ۰.۳۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱۰ ۰.۲۰%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
لغمان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۴۰۶۷۳ ۴۹.۸۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۶۲۲۱ ۱۹.۸۷%
- داکتر عبدالله عبدالله ۸۴۹۵ ۱۰.۴۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۸۰۹۶ ۹.۹۲%
- زلمی رسول ۷۶۳۴ ۹.۳۵%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۲۰ ۰.۳۹%
- محمد داود سلطان زوی ۱۳۴ ۰.۱۶%
- هدایت امین ارسلا ۷۴ ۰.۰۹%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
نورستان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۳۲۳۴ ۳۷.۶۴%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۷۸۵۸ ۲۸.۹۳%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۹۰۰۱ ۱۴.۵۸%
- زلمی رسول ۷۵۸۵ ۱۲.۲۹%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۸۰۹ ۶.۱۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۸ ۰.۲۶%
- محمد داود سلطان زوی ۴۸ ۰.۰۸%
- هدایت امین ارسلا ۳۶ ۰.۰۶%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
بدخشان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۹۱۲۶۰ ۶۴.۸۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۴۲۵۴۸ ۱۴.۴۳%
- زلمی رسول ۲۸۰۴۴ ۹.۵۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۲۵۵۳۷ ۸.۶۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۸۶۴ ۱.۹۹%
- محمد داود سلطان زوی ۹۹۹ ۰.۳۴%
- هدایت امین ارسلا ۴۷۲ ۰.۱۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱۲ ۰.۰۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
تخار

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۵۹۳۷۵ ۵۰.۳۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۲۱۱۰۰ ۳۸.۲۵%
- زلمی رسول ۱۶۰۴۹ ۵.۰۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۲۰۶۳ ۳.۸۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۴۹۴ ۱.۴۲%
- محمد داود سلطان زوی ۱۸۳۲ ۰.۵۸%
- هدایت امین ارسلا ۱۰۰۳ ۰.۳۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۶۴۹ ۰.۲۱%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
بغلان

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۵۸%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۵۲۵۶۰ ۶۰.۱۴%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۱۹۵۳ ۲۰.۴۸%
- زلمی رسول ۲۸۳۸۰ ۱۱.۱۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۰۰۳۳ ۳.۹۵%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۵۶۰ ۲.۹۸%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۹۱۷ ۰.۷۶%
- محمد داود سلطان زوی ۹۰۴ ۰.۳۶%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۴ ۰.۱۵%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
کندز

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۰۰۴۱۳ ۴۷.۰۵%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۸۰۸۹۳ ۳۷.۹۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۲۲۷۲ ۵.۷۵%
- زلمی رسول ۱۱۲۲۳ ۵.۲۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۵۲۶۲ ۲.۴۷%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۴۲۳ ۰.۶۷%
- محمد داود سلطان زوی ۱۲۵۲ ۰.۵۹%
- هدایت امین ارسلا ۶۷۱ ۰.۳۱%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
سمنگان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۸۶۸۴۵ ۶۱.۳۳%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۷۶۳۲ ۲۶.۵۸%
- زلمی رسول ۱۰۸۲۲ ۷.۶۴%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۶۱۲ ۲.۵۵%
- محمد داود سلطان زوی ۹۹۱ ۰.۷۰%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۹۹ ۰.۶۳%
- هدایت امین ارسلا ۴۸۲ ۰.۳۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۰۹ ۰.۲۲%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
بلخ

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۲۳۸۵۸۲ ۶۰.۹۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۰۹۶۹۴ ۲۸.۰۱%
- زلمی رسول ۳۲۰۶۰ ۸.۱۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۵۱۲ ۱.۱۵%
- محمد داود سلطان زوی ۲۱۹۶ ۰.۵۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۰۷۳ ۰.۵۳%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۹۷ ۰.۴۱%
- هدایت امین ارسلا ۹۰۴ ۰.۲۳%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
جوزجان

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۷۸%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۰۱۹۸۵ ۶۹.۲۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۲۹۳۷۵ ۱۹.۹۴%
- زلمی رسول ۱۰۰۲۹ ۶.۸۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۰۲۰ ۲.۰۵%
- محمد داود سلطان زوی ۸۴۶ ۰.۵۷%
- هدایت امین ارسلا ۷۶۰ ۰.۵۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۷۳۶ ۰.۵۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۵۵۷ ۰.۳۸%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
سرپل

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۷۴۷۱۱ ۵۰.۴۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۷۰۹۷ ۳۸.۵۳%
- زلمی رسول ۹۱۱۳ ۶.۱۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۴۷۲ ۲.۳۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۹۳۳ ۱.۳۰%
- انجنیر قطب الدین هلال ۸۲۶ ۰.۵۶%
- محمد داود سلطان زوی ۶۷۲ ۰.۴۵%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۳ ۰.۲۵%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
فاریاب

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۷۳۲۲۵ ۶۵.۳۹%
- داکتر عبدالله عبدالله ۷۷۶۳۳ ۲۹.۳۱%
- زلمی رسول ۶۵۰۸ ۲.۴۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۲۷۷ ۱.۶۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۵۷۳ ۰.۵۹%
- محمد داود سلطان زوی ۷۰۸ ۰.۲۷%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۰۵ ۰.۲۳%
- هدایت امین ارسلا ۳۸۱ ۰.۱۴%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
بادغیس

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۴۱%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۸۶۶۲۰ ۶۷.۵۲%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۶۶۵۷ ۱۲.۹۸%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۲۵۷۷ ۹.۸۰%
- زلمی رسول ۶۹۸۳ ۵.۴۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۹۷۰ ۳.۰۹%
- محمد داود سلطان زوی ۶۷۱ ۰.۵۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۷۹ ۰.۳۷%
- هدایت امین ارسلا ۳۴۰ ۰.۲۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
هرات

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۷۸%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۰۱۳۶۴ ۶۱.۱۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۷۸۹۲ ۱۳.۷۸%
- زلمی رسول ۵۶۲۵۴ ۱۱.۴۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۵۴۶۱۸ ۱۱.۰۸%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۶۱۲۹ ۱.۲۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۱۷۰ ۰.۶۴%
- محمد داود سلطان زوی ۲۵۷۳ ۰.۵۲%
- هدایت امین ارسلا ۸۵۱ ۰.۱۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
فراه

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۲۲۷۰۸ ۴۰.۰۳%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۸۰۲۹ ۳۱.۷۸%
- زلمی رسول ۷۴۷۴ ۱۳.۱۷%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۰۱۶ ۱۰.۶۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۹۱۹ ۱.۶۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۰۸ ۱.۶۰%
- محمد داود سلطان زوی ۴۴۴ ۰.۷۸%
- هدایت امین ارسلا ۲۳۱ ۰.۴۱%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
نیمروز

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۵۵۶۲ ۳۳.۵۹%
- زلمی رسول ۱۴۱۰۹ ۳۰.۴۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۹۶۷۴ ۲۰.۸۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۵۵۰ ۹.۸۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۹۳۰ ۲.۰۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۷۷۷ ۱.۶۸%
- محمد داود سلطان زوی ۴۳۷ ۰.۹۴%
- هدایت امین ارسلا ۲۸۵ ۰.۶۲%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
هلمند

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۸۴%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۴۱۱۰ ۳۲.۹۴%
- زلمی رسول ۲۸۴۴۲ ۲۷.۴۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۱۷۹۰۵ ۱۷.۲۹%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۳۴۴۷ ۱۲.۹۸%
- انجنیر قطب الدین هلال ۴۳۰۸ ۴.۱۶%
- عبدرب الرسول سیاف ۳۹۸۰ ۳.۸۴%
- محمد داود سلطان زوی ۷۶۲ ۰.۷۴%
- هدایت امین ارسلا ۶۰۴ ۰.۵۸%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
کندهار

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۱۵%

ریاست جمهوری:

- زلمی رسول ۱۳۴۷۲۰ ۵۳.۹۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۰۰۰۴ ۱۶.۰۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۴۶۹۸ ۱۳.۹۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۲۶۵۰۰ ۱۰.۶۱%
- انجنیر قطب الدین هلال ۶۹۸۱ ۲.۸۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۱۷۵ ۱.۶۷%
- محمد داود سلطان زوی ۱۳۷۳ ۰.۵۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۲۱۵ ۰.۴۹%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
زابل

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۷۷۸۲ ۳۸.۱۹%
- زلمی رسول ۴۳۸۰ ۲۱.۵۰%
- داکتر عبدالله عبدالله ۳۸۵۶ ۱۸.۹۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۰۳۴ ۹.۹۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۱۰۲۳ ۵.۰۲%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۷۵۱ ۳.۶۹%
- محمد داود سلطان زوی ۲۹۱ ۱.۴۳%
- هدایت امین ارسلا ۲۵۸ ۱.۲۷%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
ارزگان

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۴۷%

ریاست جمهوری:

- محمد اشرف غنی احمدزی ۶۰۲۲ ۲۶.۹۵%
- زلمی رسول ۵۳۳۲ ۲۳.۸۶%
- داکتر عبدالله عبدالله ۵۳۱۷ ۲۳.۸۰%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۳۳۵ ۱۴.۹۳%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۲۰۵ ۵.۳۹%
- عبدرب الرسول سیاف ۶۳۷ ۲.۸۵%
- محمد داود سلطان زوی ۳۱۷ ۱.۴۲%
- هدایت امین ارسلا ۱۸۰ ۰.۸۱%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
غور

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۸۰۴۴۶ ۵۹.۵۱%
- عبدرب الرسول سیاف ۴۸۵۶۵ ۱۶.۰۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۳۹۶۹۸ ۱۳.۰۹%
- زلمی رسول ۲۷۱۱۱ ۸.۹۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۳۵۲۰ ۱.۱۶%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۵۹۱ ۰.۸۵%
- محمد داود سلطان زوی ۹۵۹ ۰.۳۲%
- هدایت امین ارسلا ۳۰۷ ۰.۱۰%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
بامیان

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۱۳۳۲۴ ۶۷.۹۳%
- زلمی رسول ۲۰۷۲۰ ۱۲.۴۲%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۸۴۲۷ ۱۱.۰۵%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۶۹۵ ۴.۶۱%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۴۷۳۵ ۲.۸۴%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۰۷ ۰.۶۰%
- هدایت امین ارسلا ۵۶۱ ۰.۳۴%
- انجنیر قطب الدین هلال ۳۵۹ ۰.۲۲%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
پنجشیر

جریان پیشرفت نتایج: ۹۹.۲۶%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۳۷۹۲۵ ۸۷.۲۹%
- زلمی رسول ۴۱۱۸ ۹.۴۸%
- عبدرب الرسول سیاف ۹۴۶ ۲.۱۸%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۶۶ ۰.۳۸%
- محمد داود سلطان زوی ۱۴۱ ۰.۳۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۱۱۵ ۰.۲۶%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۲۱ ۰.۰۵%
- هدایت امین ارسلا ۱۵ ۰.۰۳%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

کاندیدان پیشتاز
دایکندی

جریان پیشرفت نتایج: ۱۰۰.۰۰%

ریاست جمهوری:

- داکتر عبدالله عبدالله ۱۲۸۷۱۳ ۷۵.۰۵%
- زلمی رسول ۱۹۹۱۰ ۱۱.۶۱%
- محمد اشرف غنی احمدزی ۱۹۱۱۳ ۱۱.۱۴%
- محمد شفیق گل آغا شیرزی ۱۲۹۹ ۰.۷۶%
- محمد داود سلطان زوی ۱۰۲۶ ۰.۶۰%
- عبدرب الرسول سیاف ۷۹۴ ۰.۴۶%
- هدایت امین ارسلا ۳۷۰ ۰.۲۲%
- انجنیر قطب الدین هلال ۲۷۰ ۰.۱۶%

شوراهای ولایتی:

- نتایج بر اساس کاندیدان منتخب

  ریاست جمهوری