کمیسیون مستقل انتخابات، تمام آمادگی های تخنیکی و عملیاتی خویش را جهت برگزاری انتخابات های شوراهای ولایتی، ولسی جرگه ولایت غزنی و تعدادی از شاروالی های شهرهای بزرگ اتخاذ نموده است. با تهیه بودجه از جانب حکومت افغانستان عملا فعالیت ها و برنامه های عملیاتی کمیسیون آغاز می¬گردد. همچنان کمیسیون طرح تعدیل قانون انتخابات را تهیه نموده و برای نظرخواهی عموم مردم در ویب سایت کمیسیون برای مدت یک ماه قرار خواهد داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یگانه نهاد برگزار کننده انتخابات در کشور، همواره سعی و تلاش نموده است تا مطابق احکام قانون، وظایف و مکلفیت های خویش را به پیش ببرد.

با اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که آقای یوسف رشید رئیس اجرایی موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان جام شهادت را نوشید.

انا لله و انا الیه راجعون

کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت برگزاری تمام انتخابات های مشخص شده در قانون اساسی را به عهده دارد. انتخابات یک پروسه بزرگ ملی است که برگزاری موفقانه آن مستلزم همکاری همه جانبه و فراهم ساختن زمینه مناسب از جانب حکومت و سایر نهادهای ذیربط می‌باشد.

با دریغ و اندوه فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محمد یوسف غضنفر نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور توسعه اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر در اثر بیماری کرونا، داعی اجل را لبیک گفته و به دارالبقا پیوسته است.

 انا لله و انا الیه راجعون 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط