این نشست با اشتراک یازده تن از سفرای اتحادیه اروپا و کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تدویر یافت.
نخست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به آنها خوش آمدید گفته و از همکاری اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از انتخابات قدردانی نمود.
خانم نورستانی افزود که با وجود تهدیدات بلند امنیتی انتخابات طبق پلان کمیسیون مستقل انتخابات در تمام حوزه های انتخاباتی برگزار گردید.

این انتخابات برای همه افغانها یک پروسه معتبر و سرنوشت ساز تلاقی میگردد که خوشبختانه با همکاری تمام جوانب ذیدخل به ويژه نیروهای امنیتی تدویر و زمینه اشتراک شهروندان در آن مساعد شد.
در ادامه سفیر اتحادیه اروپا و هئیت همراه شان از اصلاحات بمیان آمده در کمیسیون مستقل انتخابات و مدیریت لازم این پروسه توسط این نهاد قدردانی نموده و تدویر موفقانه انتخابات را به اعضا این کمیسیون تبریک عرض نموده و حمایت همه جانبه شان را از کمیسیون اعلام نمودند.
در سلسله صحبت ها کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات محترم مولانا عبدالله و محترم اورنگ زیب در مورد اصلاحات بمیان آمده در کمیسیون مستقل انتخابات معلومات مفصل ارایه نمودند.
در پایان این نشست مهمانان از مرکز ملی جمع بندی نتایج در کمیسیون مستقل انتخابات دیدن نموده و از اصلاحات بمیان آمده در این بخش ابراز خورسندی نمودند.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط