دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات در هماهنگی با شرکت درملوک نشست سه روزه‌ای معلوماتی، تخنیکی و مشورتی؛ پیرامون چگونگی کارکرد دستگاه بایومتریک، جلوگیری از تقلب توسط این دستگاه و تفاوت های آن با انتخابات ولسی جرگه 1397، را برای نمایندگان احزاب سیاسی، نامزدان ریاست جمهوری، نهاد های جامعه‌ای مدنی و مسولین رسانه ها در هوتل کابل سرینا برگزار کرد.

در این نشست در مورد کمپنی درملوک و شیوۀ کارکرد دستگاه بایومتریک در روز انتخابات برای نمایندگان این نهاد ها طی سیمینار های جداگانه از سوی مارتن کوهلر(Marten Kohler) متخصص المانی این کمپنی در بخش دستگاه بایومتریک معلومات داده شد. او افزود آنچه متمایز از گذشته است این  که دستگاه مذکور تصویر فورم نتایج را اخذ و به سرور عمومی انتقال میدهد، همچنان آرای تکراری با استفاده از نشان انگشتان و تصویر رأی دهنده قابل شناسایی است.

هیأت رهبری کمیسیون هدف از برگزاری این نشست را چگونگی کارکرد دستگاه و ارزیابی تخنیکی سیستم بایومتریک دانسته افزودند که: ما متعهد به برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در ششم میزان سال جاری استیم.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط