اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست علنی، با اشتراک نهاد های مدنی و رسانه ها، تعداد ۵۳۷۳ مراکز دارای ۲۹۵۸۶ محلات رای‌‌دهی(۱۱۱۱۹ زنانه-۱۸۴۶۷ مردانه) را بتاریخ ۲۷ اسد ۱۳۹۸ با اکثریت آراء تصویب کرد.

خانم حواعلم نورستانی رییس این کمیسیون ضمن خوش آمدید به اشترک کنندگان گفت: «طبق تعهد و صلاحیت های قانونی ما تمام آمادگی هارا برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در وقت معیین آن داریم.» همچنان ایشان از آمدن متخصصین دستگاه های بایومتریک جهت آموزش کارمندان خبرداد.

از سوی هم، سید عصمت الله مل معاون و مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون نیز در مورد رأیدهندگان کوچی و اهل هنود صحبت نموده از رسانه ها تقاضا نمودند که به گدام های کمیسیون تشریف برده و مواد حساس و غیر حساس را از نزدیک مشاهده نمایند.

آقای مولانا محمد عبدالله عضو این کمیسیون در مورد تعداد مراکز و محلات رایدهی معلومات داده گفت: « بعد از تصفیه‌ای فهرست رای‌دهندگان سال قبلی و سال جاری، در اداره‌ای ملی احصایه و مرکز ملی ثبت معلومات کمیسیون به تعداد ۹۶۶۵۷۴۵ نفر واجد رای‌دهی (۶۳۳۱۵۱۵ ذکور- ۳۳۳۴۲۳۰ اناث) را شناسایی کرده است.»

همچنان آقای عبدالله علاوه کرد: «تدابیر ضد تقلب اتخاذ شده است بگونۀ مثال اول فهرست رایدهنده داخل دستگاه بایومتریک میشود و در روز رایدهی بعد از اینکه رأی دهنده را این وسیله شناسایی کرد برایش بارکود رأی دهی چاپ مینماید. همچنان وی از نهاد های ملی و بین المللی خواست؛ تا شرکت های متخصص بایومتریک را به کمیسیون معرفی نمایند تا این وسایل قبل از استفاده آزمایش شود. او اضافه نمود که نهادهای ناظر و مشاهد باید فهرست ناظرین شان را با کمیسیون شریک سازند.»  

درحاشیه‌ای این نشست خانم رحیمه ظریفی و محمد حنیف دانشیار اعضای این کمیسیون باالترتیب در مورد تشویق زنان و مراکز نا امن صحبت نمودند.   

قابل ذکر است داکتر محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارلانشاء ضم ارائیه جزئیات در مورد مراکز رأی دهی گفت: "۲۷هزار رأی دهنده که غیر واجد شرایط یا معلومات شان در فهرست رایدهنده گان ناقص بود، حذف شده است.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط