کمیسیون مستقل انتخابات افتخار دارد که نهم حوت روز سرباز را به نیروهای امنیتی-دفاعی کشور، این بستر سازان رفاه و ترقی، پاسبانان و حراست کنندگان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ تبریک عرض میدارد.

فداکاری نیروهای امنیتی-دفاعی کشور قابل احترام بوده، شجاعت و سینه سپر کردن های ایشان در سرحدات و داخل کشور سبب شده تا باشندگان کشور خواب راحت تر داشته و کمتر نگران باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نیروهای امنیتی-دفاعی را در بخش تامین امنیت روندهای انتخاباتی، انتقالات مواد انتخاباتی و کمک به آسیب دیدگان قابل ستایش و قدردانی میداند.

رهبری و کارکنان این نهاد، ضمن گرامیداشت از این روز، از درگاه ایزد منان برای شهدا و رحلت کنندگان، بهشت برین، برای مجروحین و بیماران شفای عاجل، برای بازماندگان صبر جمیل و به باشندگان کشور و جهان رفاه و امنیت، از بارگاه رب العزت استدعا دارد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط