آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با مسئولان تیم نظارت، ارزیابی و فعالیت آموزشی افعانستان ( AMELA) در دفتر کاری اش دیدار کرد.

در این دیدار، در مورد ارزیابی و نظارت از موثریت فعالیت اداره‌ای حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) و موثریت مصارف اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد (USAID) از سوی این اداره در برخی از ولایات، بحث و گفتگو صورت گرفت.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط