کمیسیون مستقل انتخابات نشستی را تحت رهبری خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد با مسوولان پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) برگزار کرد.

خانم نورستانی ضمن سپاسگزاری از همکاری های پروژه (UNESP), همچون نشست ها در رابطه به انتخابات های آینده, در وضع کنونی کشور را با ارزش دانسته; گفت, که این نوع نشست ها میتواند در برگزاری هر چه بهتر انتخابات های آینده کمیسیون را کمک نماید.

در همین حال آقای سید عصمت الله مل معاون و آقای محمد حنیف دانشیار کميشنر کميسيون در رابطه به جلب بودجه و ایجاد یک میکانیزم مشخص برای تطبیق این پروژه ها نظریات خویش را ابراز داشتند.

آقای علی البیاتی مسوول پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) ضمن ارائه پریزینتیشن سند پروژه گفت، که این پروژه کمافی سابق ادامه داشته و برای سال پیشرو (2021م) تمدید میگردد. ایشان همچنان در لابلای تشریح سند, افزود, که در سال آینده بالای دفاتر ولایتی, آگاهی ذهنیت عامه، جندر و جلب دونرها براى تموىل مالى اين پروژه، تمرکز خواهند داشت و در تصفیه فهرست رای دهندگان وعده کمک تخنیکی نمود.

این نشست با حضور داشت, خانم حوا علم نورستانی رئیس, آقای سید عصمت الله مل معاون, خانم رحیمه ظریفه منشی, آقای مولانا محمدعبدالله, آقای اورنگ زیب, آقای محمد حنیف دانشیار و آقای مسافر قوقندی کمیشنران, آقای علی شاه مصباح معاون ارتباط استراتژیک دارالانشاء و آقای محمد عثمان فروتن معاون عملیاتی دارالانشای کمیسیون, گرند کیپن مشاور ارشد, آقای علی البیاتی مسوول و آقای پیتر من مسوول مالی پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد (UNESP) برگزار گردید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط