اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، پیرامون مسائل جاری، فعالیت‌ها و پلان‌های برنامه ریزی شده کمیسیون و جلب همکاری‌های بیشتر در تطبیق این پلان‌ها، با همکاران بین‌المللی این نهاد در اتاق جلسات کمیسیون از طریق ویدیو کنفرانس، تشکیل جلسه دادند.

در نخست خانم حواعلم نورستانی رئیس این کمیسیون، ضمن قدردانی و سپاسگزاری از همکاران بین‌المللی کمیسیون(UNESP) در مورد پلان‌ها و آمادگی‌های آینده کمیسیون برای برگزاری انتخابات ولسی‌ جرکه ولایت غزنی و شورای ولایتی مفصلا صحبت نمود.

در ادامه محمد حنیف دانشیار عضو این کمیسیون، در رابطه به برگزاری ورکشاپ‌های درس‌های آموخته شده از انتخابات گذشته و پلان‌های کمیسیون در این راستا صحبت نموده و خواهان همکاری در تحلیل و تجزیۀ مسلکی معلومات به دست آمده از انتخابات گذشته از آنها شد.

از سوی هم اعضای بین‌المللی کمیسیون ضمن خرسندی از رهبری و کار در این نهاد، وعدۀ همکاری در تطبیق پلان‌های آیندۀ کمیسیون را نمودند.

در این نشست خانم حواعلم نورستانی رئیس، آقای سیدعصمت الله مل معاون، خانم رحیمه ظریفی عضو و منشی، آقای اورنگ‌زیب، آقای محمد حنیف دانشیار، آقای مولانا محمد عبدالله، آقای مسافر قوقندی، خانم ایلوینا روبنسن و آقای احمد اسحاق حسن اعضای کمیسیون، داکتر حبیب‌الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون، خانم کریستینا و علی شاه مصباح معاون ارتباط استراتیژیک دارالانشا حضور داشتند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط