کمیسیون مستقل انتخابات از حدود  6 ماه قبل از روز انتخابات برنامه ریزی را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه آغاز نمود، باتوجه به شرایط جدید پیش آمده به لحاظ قانونی؛ از اینکه قانون جدیدًا تعدیل شده بود باید انتخابات ریاست جمهوری متفاوت از انتخابات های قبلی با استفاده از تکنالوژی و سیستم بایومتریک برگزار می شد و کمیسیون در این راستا تمرکز نمود، اما پس از مطالعات زیاد بادرک این موضوع که شرایط و وضعیت کشور برای تطبیق کامل تکنالوژی و سیستم بایومتریک بصورت مکمل در یک انتخابات ناممکن می باشد.

لذا با مشوره نهادهای ذیدخل روند انتخابات، متخصصین بین المللی، تصمیم اتخاذ گردید تا از تکنالوژی در انتخابات ریاست جمهوری طوری استفاده گردد که؛ فهرست رایدهندگان الکترونیکی گردیده، رایدهندگان به منظور استعمال رای شان باید از طریق ماشین های بایومتریک، ثبت شده و پس از شمارش آراء، فورمه نتایج دیجیتلی و عکس فورمه نتایج در ساحات که تحت پوشش انترنت قرار دارند به سرور انتقال گردند.  اما به منظور تهیه و تدارک وسایل و سیستم تکنالوژی بایومتریک و اتخاذ آمادگی های دیگر قبل از همه ضرورت به بودجه بود که حتی تا یکماه قبل از انتخابات در این زمینه وضاحت وجود نداشت. طوریکه به همه معلوم است، به لحاظ امنیتی نیز باید هماهنگی های لازم صورت می گرفت که چالش های زیاد در این راستا نیز وجود داشت.

کمیسیون مستقل انتخابات با توجه به مشکلات و چالش های زیاد و با هماهنگی نیروهای امنیتی توانست آمادگی‏های به موقع برای برگزاری مؤفقانه انتخابات تلاش های همه جانبه را انجام داده و هماهنگی های لازم را با نهادهای ذیدخل به وجود آورد:

  • کمیسیون به منظور برگزاری انتخابات معیاری با در نظرداشت احکام قانون اساسی، قانون انتخابات و معیارهای بین المللی انتخابات، توانست لوایح و طرزالعمل های جامع که در طول انتخابات های گذشته بی سابقه بوده است را تدوین و وضع نماید.
  • کمیسیون مستقل انتخابات برای اولین بار در طول یک و نیم دهه‏ی اخیر توانست اصلاحات لازم را در ساختار تشکیلاتی دارالانشاء و دفاتر ولایتی کمیسیون به وجود آورده و تعدادی زیادی از رؤسا و کارمندان جدید را از طریق رقابت آزاد در سطح دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی استخدام نمایند.
  • فهرست رای دهندگان را باوجود مشکلات زیاد تا حد توان اصلاح نموده و به منظور فراهم نمودن سهولت های لازم و تأمین شفافیت فهرست چاپی و دیجیتلی رای دهندگان را تهیه نمود.

کمیسیون تعداد مراکز و محلات رای دهی را با درنظرداشت تعداد رای دهندگان، بازنگری نموده و به منظور فراهم نمودن تسهیلات لازم برای رایدهندگان تعداد رای دهندگان را از 600 نفر در هر محل به 400 رای دهنده در هر محل کاهش داد.

کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ارزیابی های امنیتی توانست برای 5373 مرکز رای دهی مواد انتخاباتی تهیه نماید که شامل 29586 محل رای دهی می گردد و در آن یازده هزار و یک صدو نوزده (11119) محل رای دهی مربوط خانم ها و هجده هزار و چهار صدو شصت و هفت (18467) محل رای دهی برای مردان بود.

پس از آخرین ارزیابی امنیتی از سوی نهادهای امنیتی کشور، از میان 5373 مرکز رایدهی به تعداد 431 مرکز رای دهی بسته گردید. در کل، در روز انتخابات (26580) محل باز و (3006) محل رأی دهی بسته گزارش گردید. از میان محلات باز 2299 محل توسط تصمیم کمیسیون های انتخاباتی باطل گردیده و نتیجه 24281 محل، شامل نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری است.

باوجود اینکه کمیسیون در پایان روز انتخابات به اساس معلومات تخمینی و راپورهای که از طریق تماس های تیلفون بدست آمده بود مشارکت تخمینی رایدهندگان را در حدود 2.6 میلیون اعلان نموده بود اما در همان وقت نیز گفتیم که این آمار تخمینی است  و با مواصلت آمار دقیق تغییر رو نما میگردد. لذا پس از دریافت آمار اشتراک کنندگان با درنظرداشت معلومات ثبت شده بایومتریک رایدهندگان در سرور مرکزی در مجموع معلومات یک میلیون و نه صد و بیست و نه هزار و سه صدو سی و سه(1929333) رایدهنده انتقال گردید. در این میان پس از تجزیه و تحلیل این معلومات، به تعداد (86226) معلومات تکراری ثبت شده بود که  از مجموع معلومات فوق الذکر خارج گردید که سقف نهایی اشتراک کنندگان بایومتریک شده یک میلیون و هشت صد و چهل سه هزار و یک صد و هشت 1843108 بوده و بعد از تفتیش و بازشماری یک میلیون و هشت صد و بیست و چهار هزار و چهار صد و یک 1824401 گردید. از مجموع اشتراک کنندگان نهای (31%) سی و یک درصد رایدهندگان خانم ها بوده اند که جا دارد سپاس و قدردانی نماییم و برای اشتراک همه خانم ها در انتخابات آینده زمینه سازی شده و بستر مشارکت در انتخابات بیش تر از پیش فراهم گردد.

کمیسیون پس از روز انتخابات، به جمع بندی نتایج در دیتاسنتر پرداخت، که در جریان جمع بندی در 8329 محل فورمه های نتایج دارای مشکل تشخیص گردید و به تفتیش و بازشماری راجع ساخته شد. همزمان با جمع بندی نتایج، معلومات ثبت شده بایومتریک رایدهندگان نیز به سرور مرکزی انتقال گردید. البته طوریکه هموطنان و همه جوانب ذیدخل آگاه هستند در جریان انتقال معلومات بایومتریک با مشکلات زیاد مواجه گردیدیم که به همین دلیل نتایج ابتدایی به موقع اعلان نگردید.

اکنون با توجه به جمع بندی آراء و تکمیل تفتیش و بازشماری و با توجه به احکام ماده 87  قانون انتخابات، کمیسیون فیصله نمود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان سال روان، اعلان و نشر گردد.

 

نتایج ابتدائی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 1398، به ترتیب بالاترین رأی کاندیدان قرار ذیل است:

نام کاندید

تعداد آرای کاندیدان

درصدی

محمد اشرف غنی

923868

50.64%

دکتور عبدالله عبدالله

720990

39.52%

گلبدین حکمتیار

70242

3.85%

رحمت الله نبیل

33921

1.86%

دکتور فرامرز تمنا

18066

0.99%

سید نورالله جلیلی

15526

0.85%

عبداللطیف پدرام

12608

0.69%

عنایت الله حفیظ

11374

0.62%

محمد حکیم تورسن

6504

0.36%

احمد ولی مسعود

3942

0.22%

محمد شهاب حکیمی

3324

0.18%

پوهاند پروفیسور دوکتور غلام فاروق نجرابی

1606

0.09%

نور رحمان لېوال

865

0.05%

 

1,824,401.00

100.00%

کاندیدان و نمایندگان شان مطابق حکم قانون الی سه روز آینده میتوانند اعتراض و شکایت خویش را به کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نمایند. کمیسیون مستقل انتخابات به منظور رسیدگی به اعتراض و یا شکایات با کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی همکاری جدی خواهد نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات از ملت بزرگ افغانستان و تمام رأی دهندگان که در انتخابات اشتراک نمودند، از رسانه های همگانی که روند انتخابات را تحت پوشش خبری داشتند و گزارش تهیه نموده و اطلاع رسانی نمودند اظهار سپاس و قدردانی می نماید، از کمیسیون محترم شکایات انتخاباتی صمیمانه تشکری می نماییم که با حضور کارمندان شان در سطح مراکز رایدهی روند رسیدگی به اعتراضات و ثبت شکایات را تسهیل و با همکاری های همه جانبه شان در همه عرصه ها در شفافیت و عادلانه بودن روند انتخابات یاری رسانیدند و از ناظرین و مشاهدین که باحضور خویش شفافیت پروسه را تأمین نمودند، از تمام جوانب ذیدخل و حامیان بین المللی انتخابات و از دولت افغانستان که زمینه برگزاری انتخابات را فراهم ساختند؛ بودجه انتخابات را تأمین کردند، نیروهای قهرمان امنیتی کشور که امنیت تمام مراحل انتخاباتی را تأمین کرده اند، از تمام جوانب ذیدخل که با مشوره های نیک شان سبب بهبود روند انتخاباتی شدند نیز قدردانی و تشکری می‌نماید.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط