هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، نشست معلوماتی را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال جاری، با حضورداشت نمایندگان تکت های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، جامعه مدنی، سفرا و همکاران بین المللی در مقر این نهاد برگزار کرد.

در نخست حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان در مورد فعالیت‌ها و چالش‌های سد راه کمیسیون معلومات داده افزود: "از سران اقوام، رهبران و سایر نهادهای ذیربط میخواهیم که در آغاز روند بازشماری در ولایات باقی مانده کمیسیون را همکاری نمایند." خانم نورستانی افزود مردم مطمئن باشند که کمیسیون به گونۀ شفاف و بیطرفانه کار میکند و تحت فشار هیچ گروه قرار نخواهد گرفت."

در این نشست داکتر محمد قاسم الیاسی منشی و کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی پیرامون فعالیت نهاد مربوطه معلومات داده افزود، کمیسیون شکایات انتخاباتی بعد از اعلام نتایج ابتدایی آماده‌گی کامل رسیدگی به شکایات انتخاباتی را دارد. او افزود بعد از اعلام نتایج ابتدایی کاندیدان سه روز مهلت دارند، شکایات خویش را در دفاتر ولایتی این نهاد ثبت نمایند.

در همین حال آقای محمد حنیف دانشیارعضو  این کمیسیون، در مورد ۳۰۰ هزار رای مورد بحث طی یک سیمینار بحث تخنیکی نموده و به پرسش‌ها در این خصوص پاسخ‌های همه جانبه ارائه کرد.

 آقای دانشیار در مورد زمان‌بندی دستگاه‌ها گفت که عدم تهیه سافت‌ویر زمان‌بندی به دلیل کمبود وقت از سوی کمپنی درملوک؛ معیار تصمیم گیری ما نیست و آن زمانی معیار قرار می‌گرفت که سافت‌ویر آن در دستگاه‌ها نصب و افراد در آن مداخله نمیداشت؛ همچنان وی علاوه نمود که مبنای حقوقی در مورد این آراء موجودیت ناظرین، گزارشات نهاد های امنیتی از باز بودن مراکز، ژورنال، فورم شکایات و اسنادیکه از کمپنی درملوک به کمیسیون مواصلت نموده است.

همچنان ایشان از تمام جوانب ذیدخل دعوت نمود که اگر خواهان معلومات مزید در این مورد اند؛ کمیسیون آماده‌ای شریک ساختن هر گونه معلومات در این مورد می‌باشد و حتی از رسانه‌ها خواست، که در این مورد گزارش‌های تحقیقی بنویسند. 

در ادامه مدیریت بحث آزاد این نشست از سوی خانم رحیمه ظریفی عضو این کمیسیون صورت گرفت و از اشتراک‌ کنندگان خواست که حوصله‌مندی خود را حفظ نمایند؛ پرسش‌ها و پیشنهادات خویش را طبق زمان معین آن ارائه کنند.   

اعضای رهبری کمیسیون، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری، اعضای جامعه مدنی، پیرامون موضوعات ذیربط صحبت نموده و بالای موضوعات قابل بحث و تبادل نظر کردند.

در اخیر سید عصمت الله مل معاون کمیسیون یک بار دیگر خاطر نشان کرد که به هیچ یک از گروه ها تن نخواهیم داد و تحت فشار هیچ فرد یا گروه قرار نخواهیم گرفت و نتیجه‌ای ابتدایی را به گونه‌ای شفاف و بی‌طرفانه اعلان خواهیم کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط