کمیسیون مستقل انتخابات افتخار دارد که نهم حوت روز سرباز را به نیروهای امنیتی-دفاعی کشور، این بستر سازان رفاه و ترقی، پاسبانان و حراست کنندگان حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور؛ تبریک عرض میدارد.

مجلس عملیاتی دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات تحت ریاست داکتر حبیب الرحمن "ننگ" رئیس عمومی دارالانشاء در سالون جلسات دارالانشای این نهاد برگزار شد.

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات، با مسئولان تیم نظارت، ارزیابی و فعالیت آموزشی افعانستان ( AMELA) در دفتر کاری اش دیدار کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات برنامۀ آموزشی سه روزۀ را تحت عنوان "گزارش نویسی" با همکاری ادارۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP)، برای کارمندان دفتر مرکزی در مقر این نهاد برگزار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، تحت ریاست خانم حوا علم نورستانی رئیس این نهاد، نشستی را پیرامون برگزاری انتخابات های پیشرو برگزار کرد.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط