تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

گزارش

بودجه

قانون و فورم دسترسی به اطلاعات و شماره تماس و ایمیل ادرس های مرجع اطلاع رسانی

مرضیه «صدیقی»

مدیر عمومی ارتباط با رسانه‌ها

شماره تماس: 162 692 0790

ایمیل: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.