شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

اخبار تازه

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

بررسی مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون!

مسوده پلان استراتیژیک پنج‌سالۀ کمیسیون مستقل انتخابات، توسط معاون ارتباطات استراتیژیک دارالانشای این نهاد، به رئیس و اعضای کمیسیون، پشکش گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تاریخ انتشار 12 اسد 1400

جریان پروسۀ شارت لیست بست‌های سوم و چهارم کمیسیون!

پروسۀ شارت لیست 49 بست سوم و چهارم خدمات مُلکی کمیسیون مستقل انتخابات، با حضورداشت کمیتۀ استخدام که مشتمل بر نمایندگان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات مُلکی، منابع بشری، جندر و ریاست‌های مربوطۀ کمیسیون مستقل انتخابات است، همه روزه (شنبه – پنج‌شنبه) در مقر این نهاد جریان دارد.

تاریخ انتشار 11 اسد 1400

تشریح پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی!

پالیسی افزایش مشارکت زنان در ادارات خدمات مُلکی، طی یک پریزنتیشن به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، در مقر این نهاد تشریح شد.

کاندیدان محترم غیر واجد شرایط، انصرافی و ورثۀ کاندید متوفی ولسی جرگه ولایت کابل و پروان مندرج در لیست ضمیمه شده میتوانند چک های شان را از ریاست مالی و حسابی کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نمایند.

لست صدور چک برای  کاندیدان غیر واجد شرایط انتخابات پارلمانی، انصرافی و کاندیدان متوفی انتخابات پارلمانی سال 1397 
شماره اسم  ولد/بنت ولایت مبلغ / افغانی چک نمبر تاریخ صدور چک
1 نصرت الله فضلی اسدالله  کابل          30,000 50819597 24/12/1398
2 سید داود نادری سید عبدالقادر  کابل          30,000 50819596 24/12/1398
3 الحاج مولوی تره خیل محمدی الحاج سناتور جنت گل خان  کابل          30,000 50819759 24/12/1398
4 شکریه بارکزی شمس الدین  کابل          30,000 50819756 24/12/1398
5 صداقت زاهد توکل شاه  کابل          30,000 50819755 24/12/1398
6 الحاج احسان الله عاطف عزت الله عاطف  کابل          30,000 50819754 24/12/1398
7 حسن آقا معصومی شیر آقا  کابل           30,000 50819753 24/12/1398
8 فرشته منصور علی اکبر  کابل          30,000 50819751 24/12/1398
9 نوید احمد ابراهیم خیل شاد محمد  کابل          30,000 50819752 24/12/1398
10 الحاج شاه محمد فتح محمد کابل         30,000 50819339 24/12/1398
11 عصمت الله محمد کریم  کابل          30,000 50819563 24/12/1398
12 محمد شفیق ابراهیم  کابل          30,000 50819561 24/12/1398
13 حمیدالله حاتم عزیز الله  کابل          30,000 50819559 24/12/1398
14 ورثه مرحوم حاجی جلال الدین مهراب الدین کابل         30,000 50819791 24/12/1398
15 ورثه اوتارسنگهـ امیرسنگهـ  کابل          30,000 50819785 24/12/1398
16 ورثه مرحوم محمد انور عمرا خان  پروان          30,000 50819784 24/12/1398

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط