حوا علم نورستانی فرزند حاجی پاینده محمد خان توره خیل، نواسۀ فیض محمد خان و کواسۀ سپهسالار محمد علم خان بوده و در یک خانوادۀ مشهور و متنفذ در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود.

سوابق تحصیلی  

حوا علم نورستانی، تحصیلات ابتدایی و ثانوی خویش را در ولایت ننگرهار به اتمام رسانده است. او دارای سند لیسانس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل و ماستری در رشتۀ روابط بین الملل است.

سابقۀ کاری

خانم نورستانی، مدت 34 سال در بست های مختلف دولتی الی بست مافوق رتبه و در نهاد های معتبر ملی و بین المللی خدمت کرده است. او برای دو دهه بحیث خبرنگار رادیو جرگه وزارت اقوام و قبایل، نطاق رادیو تلویزیون ملی افغانستان، مدیر مسئول مجلۀ میرمن، رئیس نشرات وزارت امور زنان و اهتمام جریدۀ ارشادالنسوان را هم به عهده داشته است. خانم نورستانی در دورۀ پانزدهم مجلس، نمایندۀ مردم شریف نورستان در ولسی جرگه  در موقعیت های مختلف از جمله؛ منشی کمیسیون روابط بین الملل، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، عضو شورای عالی صلح، رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، عضو کمیسیون تخطی رسانه ها و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ایفای وظیفه نموده است.

وی علاوه بر عضویت در کمیسیون تدویر لویه جرگه عنعنوی، در تمام جرگه های تدویر شده برای پیشرفت و صلاح مردم افغانستان نقش مثبت ایفا نموده است. او به بیشتر از بیست و پنج کشور برای تامین حقوق زنان، کاهش خشونت ها، تأمین صلح وسایر موارد سفر کرده که در جریان این ماموریت ها از سوی مقامات عالی رتبه مورد ستایش و قدردانی نیز قرار گرفته است.

خانم نورستانی، به دلیل عشق و علاقه به وطن وسرزمین خود در تمام اوضاع و احوال در کنار مردم در وطن حضور داشته و به هیچ کشور خارجی مقیم نشده است.

خانم نورستانی در شعر و ادب هم دست بالای دارد که از این مجرا، مصایب و مظلومیت مردم خود  را به تصویر کشانده است. 

اشتراک و حضور خانم حوا علم نورستانی در کنفرانس های بین المللی

خانم حوا علم نورستانی به عنوان یک خانم و به نمایندگی از زن افغان در مجالس و کنفرانس های مختلف که روی موضوعات مربوط به وضعیت سیاسی- اجتماعی، صلح و خصوصاً موضوع حقوق زنان در داخل و خارج از کشور برگزار گردیده بود شرکت فعال داشته است، که از این بین می­توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

  • اشتراک در کنفرانس مسکو جهت گفتگو برای آوردن و تأمین صلح در کشور
  • اشتراک در پروسۀ صلح در کنفرانس مسکو
  • اشتراک در پروسۀ صلح در کنفرانس هایلند
  • اشتراک در پروسۀ صلح در کنفرانس پاکستان
  • اشتراک در پروسۀ صلح در کنفرانس آلمان
  • اشتراک در کنفرانس فلپین در ارتباط به جامعه مدنی
  • اشتراک در کنفرانس ایشیا پاسفیک در تایلند.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط