معلومات شخصي : 

اسم : رحيمه ظريفی

اسم پدر: محمد جمعه

 سکونت اصلی : ولسوالی خلم ولایت بلخ .

 سوابق تحصيلي:

 • لسانس اقتصاد 1391 الی 1394 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب
 • فارغ صنف چهارده در بخش محاسبه 1388 الی 1390 موسسه تعلیمات عالی  فرهنگ بغلان (شهر پلخمری)
 • سند فراغت صنف دوازدهم 1364 ليسه عالي نسوان مركزي ولايت كندز اول نمره عمومي
 • کورس  شش ماهه مدیرت ورهبری از طریق کمیسیون اصلاحات اداری 1388

 تجارب كاري:

 • منشی و کمشنر کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۹ الی ۱۳۹۸
 • کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۹۷
 • شورای عالی صلح مسؤول شبکۀ مادران صلح  در ولایات کندهار – بغلان – کاپیسا از1395 الی 1397
 • کار روی مکانیزم کاری شبکه مادران صلح                 
 • ایجاد شبکه مادران صلح به اشتراک فعالین زنان ولایات
 • تدویر نشست ها با فعالین زنان در مورد تقویت شبکه و ارتقای ظرفیت فعالین زن درپروسه صلح

رئيس پاليسي و پلان  وزارت امورزنان 1391الی 1395

 • هماهنگي، كنترول ونظارت درجمع آوری ،تهيه وتوحید  پلان ها وگزارشات در سطح مرکز و 34 ولایت.
 • ماهنگی در تنظیم جلسات در سطح ملی و بین المللی،سفرها ،گزارشات کنوانسیون ها ،تجلیل از روز های ملی و بین المللی ، ملاقات رهبری وزارت و جلب کمک هادر برنامه های زنان . 
 • انعکاس فعالیت های وزارت در سطح ملی و بین المللی از طریق مطبوعات

اجراات در ریاست پالیسی و پلان

 • تهیه سه دور گزارش نظارتی از پلان کاری ملی برای زنان افغانستان .
 • تهیه رهنمود پالیسی ها از دیدگاه جندر .
 • تهیه پلان استراتیژیک وزارت .
 • تهیه گزارشات و پلان های سالانه وزارت.
 • امضاء(65) تفاهمنامه با نهاد های ملی و بین المللی .
 • ثبت (200)انجوجهت ایجاد هماهنگی در تطبیق برنامه ها برای زنان افغانستان.
 • تهیه پالیسی حضور و نقش فعال زنان درانتخابات .

 رئيس رياست امورزنان بغلان 1387 الی 1391

 • مينه سازي فرصت هاي كاري براي زنان.
 • تلاش براي كاهش فقر براي زنان روستا ها.
 • فعاليت  براي بالا بردن سطح آگاهي مردم راجع به حقوق زنان.
 • ل و فصل 1000  قضیه حقوقي مربوط به زنان بشمول قضيه خشونت عليه  سحر گل  وفهیمه درهماهنگي با ارگانهاي عدلي و قضايي.
 • هماهنگي با نهادهاي كمك كننده براي تطبيق برنامه هاي انكشافي برای زنان.
 • همكاري وهماهنگي جهت تأمین روابط با زنان روستاها.
 • كار وفعاليت درارتباط به فراهم سازي سهولت هاي اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وصحي براي زنان.
 • فراهم سازي فرصت ها براي زنان و قشر جوان جهت اشتراك در امور سياسي ، اجتماعي و فرهنگي و آموزش هاي حرفوي.
 • كار و فعاليت درزمينه مشاركت فعال زنان در سطوح عالي تصميم گيري بخصوص انتخابات.
 • اخذ سند ملکیت باغ زنانه بی بی صبری به اساس فرمان رئیس جمهور .
 • اعمار  مرکز آموزشی در باغ بی بی صبری پلخمری ولایت بغلان از بودجه انکشافی وزارت امور زنان.
 • جذب بودجه از تیم قومندانان امریکای مربوط صفحات شمال  وساختن سرک ها ،گروپها،کانتین ها ، دوکانهای باغ زنانه بی بی صبری در ولایت بغلان شهر پلخمری.
 • اعمار یک مرکز آموزشی کمپلکس در مقر ریاست امور زنان بغلان به همکاری PRTهنگری.

مشاور حقوقي دفتر NRC 1381 الی 1387

 • ارائه معلومات و آگاهي درمورد قوانين نافذه كشور به عودت كنندگان.
 • ثبت قضاياي حقوقي عودت كنندگان  و دريافت راه حل  به همكاري ارگانهاي عدلي و قضايي و ارگانهاي ذيربط .
 • ارتباطات با سائر نهادهاي داخلي و بين المللي در بخش مهاجرين و بيجا شده گان.

معاون رياست امورزنان ولايت بغلان 1381 الی 1383

 • كار وفعاليت براي انكشاف  حقوق وبهبود وضعيت زنان.
 • كار و فعاليت با رياست  فرهنگي و تعليمي براي فراهم سازي زمينه هاي تحصيلي.

رئيس انجمن زنان  ( ميرمنه تولنه ) ولايت كندوز  1365 الی 1370

 • ظارت و ارزيابي از تطبيق پلان و برنامه ها  بخصوص حرفه ها و آموزش هاي مسلكي.
 • تلاش براي احقاق حقوق زنان در عرصه های مختلف.
 • تلاش براي زمينه سازي فرصت ها براي زنان جهت آموزش مهارت ها و تجارب جديد و تطبيق پلان هاي مطروحه .
 • اشتراك در 78 وركشاپ از طريق نهادهاي مختلف جهت ارتقاء ظرفيت و كسب تجارب كه به شكل نمونه  در 4 مورد اشاره ميگردد
 • اشتراك و سپري نمودن برنامه شش ماهه اصلاحات اداري دربخش مديريت و رهبری با كسب سرتيفكت عالي.
 • شتراك در كورس يك ماهه  مرتبط به امور حقوقي  درايالت  ورجنيا امريكا  1388.
 • اشتراك در وركشاب دوروزه سارك درمورد ايجاد خط تيليفوني رايگان راجع به قاچاق زنان و اطفال  در هندوستان  1388.
 • اشتراك در وركشاب ده روزه در ايتاليا درارتباط به حقوق بشر و قوانين بين المللي ازطريق ISAF  و UNDP 1391 .

اشتراك در 78 وركشاپ از طريق نهادهای مختلف جهت ارتقاء ظرفيت و كسب تجارب كه به شكل نمونه در 4 مورد اشاره ميگردد

 • اشتراك و سپري نمودن برنامه شش ماهه اصلاحات اداری دربخش مديريت و رهبری با كسب سرتيفكت عالي.
 • اشتراك در كورس يك ماهه  مرتبط به امور حقوقی  درايالت  ورجنيا امريكا  1388.

 •  اشتراك در وركشاب دوروزه سارك درمورد ايجاد خط تيليفونی رايگان راجع به قاچاق زنان و اطفال  در هندوستان  1388.

 •  اشتراك در وركشاب ده روزه در ايتاليا درارتباط به حقوق بشر و قوانين بين المللی ازطريق ISAF  و UNDP 1391 . 

تقديرنامه هاي افتخاري

 • ريافت مدال  لويه جرگه اضطراري.
 • ريافت مدال لويه جرگه قانون اساسي.
 • دريافت مدال  زنان سرشناس افغانستان.
 • دريافت تقديرنامه كميسيون مستقل حقوق بشر.
 • يافت تقدیرنامه كمسيون مستقل انتخابات.
 • دريافت تقدير نامه   درجه سوم وزارت معارف.
 • يافت تقدير نامه درجه سوم  وزارت امورزنان.
 • دريافت تقدير نامه  درجه اول مقام ولايت بغلان.
 • دريافت تقدير نامه افتخاري  وزارت امورداخله.
 • دريافت تقديرنامه افتخاري نهادهاي مطبوعاتي كشور.
 • دريافت تقدير نامه از ولسي جرگه و مشرانو جرگه.

عضويت در لويه جرگه هاي (اضطراري، قانون اساسي ، عنعنوي، صلح  و جرگه مشورتي) به نمايندگي از مردم بغلان بشكل انتخابي و انتصابي.

داشتن عضویت در کمیته حقیقت یاب کندز.

سفرهاي رسمي جهت كسب تجارب و حضور دركنفرانس هاي بين المللي

 • در ايالات متحده امريكا  چهار مرتبه
 • نيپال
 • كوريا
 • ماليزيا
 • يتاليا
 • هند
 • پاكستان
 • تاجكستان
 • بنگلاديش
 • تایلند
 • جاپان
 • سریلانکا
 • دوبی

 مهارت هاي لسان :

نوشتن

صحبت كردن

فهميدن

لسان

عالي

عالي

زبان مادري

دري

عالي

عالي

عالي

پشتو

خوب

خوب

خوب

انگليسي

توانائی های مدیریتی : تجربه، هماهنگی، ارتباطات، مدیریت خوب، پاک نفسی، حوصله، بردباری، شفافیت، استدلال، قاطیعت ومنطق.

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط