خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات

حوا علم نورستانی فرزند حاجی پاینده محمد خان توره خیل، نواسۀ فیض محمد خان و کواسۀ سپهسالار محمد علم خان بوده و در یک خانوادۀ مشهور و متنفذ در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار دیده به جهان گشود.

سوابق تحصیلی  

حوا علم نورستانی، تحصیلات ابتدایی و ثانوی خویش را در ولایت ننگرهار به اتمام رسانده است. او دارای سند لیسانس در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی از پوهنتون کابل و ماستری در رشتۀ روابط بین الملل است.

محترم سید عصمت الله "مل" معاون کمیسیون مستقل انتخابات

محترم سید عصمت الله

محترم سید عصمت الله "مل" فرزند سید احمد الله در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی در یک خانواده روشنفکر و متدین دیده به جهان گشوده است. ایشان متأهل بوده و زبان مادری ایشان پښتو میباشد و به زبان انگلیسی هم بلدیت دارند. 

موصوف تحصیلات خویش را الی  صنف ۱۴ در انستیتوت تخنیکم نفت و گاز رشته تکنالوژی کیمیاوی (تخنیکم نفت و گاز ولایت بلخ) به پایان رسانیده و سند لیسانس را از پوهنځی انجنیری رشته تکنالوژی کیمیاوی پوهنتون بلخ به دست اورده است. برنامۀ ماستری وی درپوهنځی اداره و تجارت رشته اداره عامه پوهنتون دنیا جریان دارد. 

تجارب کاری:

مسئول اداری و امنیتی زون ساحوی شمال (کمیسیون مستقل انتخابات) از سال (۱۳۸۶ الی ۱۳۹۰)

مسئول اوپراتیفی (شورای عالی صلح) ولایت بلخ از سال (۱۳۹۰ الی ۱۳۹۱)

کارمند ریاست مواد نفتی و گاز مایع حیرتان ولایت بلخ از سال (۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷)

و در این اواخر آقای مل به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آراء و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید.

محترم مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مسافر قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مسافر قوقندی فرزند مرحوم محمد رحیم بتاریخ ۲۴/عقرب/۱۳۶۱ هجری شمسی مطابق ۱۶/نوامبر/۱۹۸۲ میلادی در ولایت کابل در یک خانواده روشنفکر و متدین دیده به جهان گشوده است، ایشان متأهل بوده و دارای چهار فرزند می‌باشد.

موصوف تعلیمات ابتدائیه خود را در لیسه فامیلی های ریشخور کابل، دوره متوسط را در لیسه شهید بلخی در ولایت بلخ و دوره لیسه خود را به سال ۱۳۷۸ در لیسه ابن یمین ولایت جوزجان موفقانه به درجه اعلی به اتمام رسانیده اند.

محترم قوقندی در سال ۱۳۸۰ با روی کار آمدن حکومت جدید از طریق پروسه امتحان کانکور شامل فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون بلخ گردیده اما مشکلات مالی، اقتصادی و چالش های روزگار مجال ادامه تحصیل را بعد از مدت دو سال برای موصوف نداد.

مسافر مأیوس و محزون نگردیده با دشواری های زنده گی دست و پنجه نرم کرده در پهلوی آنکه کار مینمود بار دیگر بنابر ذوق و علاقه ای خاص که در فراگیری علم و دانش داشت در پروسه امتحان کانکور بخت آزمائی کرده و در فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل راه یافته وی در سال ۱۳۹۲ از فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون کابل (از بخش شبانه) به درجه کدر فارغ گردید. و به تعقیب آن محترم قوقندی در سال ۱۳۹۴ برنامه ماستری خود را در بخش تساوی جندر در پوهنتون کابل آغاز و در سال ۱۳۹۶ موفقانه به پایه اکمال رساند.

 محترم  قوقندی منشی و کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  دارای تجربه 12 ساله در پست های مختلف دولتی و رسانه ها میباشد.

- از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ بحیث کارمند/ مامور روابط عامه ریاست روابط بین الملل وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین 

- از ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۰ منحیث خبرنگار تلویزیون نگاه

- از سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ بحیث خبرنگار و پرودیوسر خبر های اقتصادی تلویزیون آریانا

و  از سال ۱۳۹۲ الی ۱۲/حوت/۱۳۹۷ بصفت رئیس اطلاعات و ارتباط عامه و سخنگوی وزارت صنعت و تجارت ایفای وظیفه نموده اند.  قابل یادآوریست که موصوف در بخش های فوق الذکر بالترتیب دست آورد های زیادی داشته و باعث تغییرات چشمگیری در بخش های مربوطه گردیده است.

البته محترم مسافر قوقندی در انتخابات های گذشته ریاست جمهوری, پارلمانی و شورا های ولایتی  منحیث مشاهد فعال اشتراک نموده و بصورت جدی و بی طرفانه بخاطر تأمین شفافیت در پروسه های انتخاباتی و حمایت از دموکراسی به گونه داوطلبانه کار و نظارت نموده است.

 محترم قوقندی در سال ۱۳۹۶ از جانب جلالتمآب رئیس جمهور اسلامی افغانستان با تفویض مدال میر مسجدی خان مورد تقدیر قرار گرفته است و در جریان دوره های کار و فعالیت شان از سوی نهاد های مختلف ایضأ تقدیر نامه های زیادی را کسب نموده اند. و در این اواخر محترم مسافر قوقندی به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آرأ و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ 12/12/1397 مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید و در انتخابات داخلی این کمیسیون با توافق کل آراء منحیث منشی نیز برگزیده شد.

محترم اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم اورنگ زیب کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  محترم اورنگ زیب فرزند محمد حسن در ۱۰ حمل سال ۱۳۵۸ خورشیدی در یک خانواده متدین در ولایت پکتیا متولد شد. 

ایشان تحصیلات متوسطه و ثانوی را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رسانید و در سال 1382 از همین لیسه فارغ گردید. آقای اورنگ زیب پس از فراغت از لیسه و سپری نمودن امتحان کانکور در سال 1383وارد پوهنتون کابل شد و در سال 1386 از پوهنځی زراعت پوهنتون کابل به درجه عالی فارغ گردید.

آقای اورنگ زیب پس از تکمیل نمودن تحصیلات عالی از سال 1387/2/3 الی سال 1389/10/22 بحیث مدیر عمومی ترانسپورت وزارت تحصیلات عالی ایفای وظیفه نمود . موصوف از تاریخ 10/22/1389 الی 22/12/1390بحیث رئیس مالی و اداری ولایت پکتیکا توظیف گردید و بخاطر کارهای شایسته وی بار ها از سوی والی این ولایت مورد تقدیر قرار گرفته است. ایشان پس از دستاورد های زیاد در ولایت پکتیکا از طریق پروسه رقابت آزاد بحیث رئیس تهیه و تدارکات اداره مستقل ارگانهای محل در کابل توظیف گردید و از سال 24/12/1390 الی 15/8/1392 در آنجا مشغول وظیفه بود . بتاریخ 18/8/1392 از طریق رقابت آزاد و بر اساس منظوری ریاست جمهوری بحیث معاون مالی و اداری دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات مقرر و ایفای وظیفه نموده است.

و در این اواخر محترم اورنگ زیب به رویت قانون جدید انتخابات و از طریق انتخابات نامزدان ریاست جمهوری انتخابات سال ۱۳۹۸ در ارگ ریاست جمهوری با کسب بیشترین آرأ و به اساس فرمان شماره (۱۵۵) مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در زمره ای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات بحیث کمیشنر تعین گردید.

محترم محمد حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم محمد حنیف دانشیار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  محمدحنیف «دانشیار»، فرزند زوارشاه، در سال 1362 خورشیدی، در یک خانواده‌ی متدین و فرهنگی در منطقه‌ی مرادینه‌ی ولسوالی مالستان ولایت غزنی، دیده به جهان گشوده است. آقای دانشیار، دوره‌‌های ابتدائیه، متوسطه و لیسه را در لیسه‌ی عالی مرادینه‌ی ولسوالی مالستان ولایت غزنی با کسب درجه‌ی اعلی، به پایان رسانیده و پس از سپری نمودن موفقانه‌ی امتحان کانکور در سال 1384، در پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کابل، شامل تحصیلات عالی گردید.

وی، در زمان تحصیل، ضمن فعالیت‌های گسترده‌ی اجتماعی و فرهنگی، به عنوان رئیس هیئت رهبری سازمان جنبش نوین افغانستان و رئیس کانون خدمتگذاران، اصلاحات و صلح (خاص) نیز فعالیت داشته است. وی، در سال 1387 خورشیدی، با کسب نمره‌ی عالی از رشته‌ی جامعه شناسی دانشگاه کابل فارغ التحصیل شده‌ و اکنون نیز در حال تحصیل ماستری در رشته‌ی اداره عامه‌ی دانشگاه دنیا بوده و به دو زبان ملی (دری و پشتو) تسلط داشته و با زبان انگلیسی نیز آشنایی دارند.

آقای دانشیار، بیش از 5 سال (1392 – پایان 1397)، به عنوان سخنگو و رئیس اطلاعات و ارتباط عامه‌ی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر؛ 3 سال به‌حیث آمر نظارت و ارزیابی اداره ارگان‌های محلی؛ و 2 سال به عنوان مدیر عمومی پروژه‌ و مدیر مالی و اداری موسسه‌ی راه‌سبز با افتخار، ایفای وظیفه نموده است. وی، در پایان سال 1397، نامزد پُست کمیشنری کمیسیون‌ مستقل انتخابات شدند که با اخذ آرای لازم از سوی نامزدان ریاست جمهوری، به عنوان کمیشنر انتخاب گردید. اکنون، ایشان متعهدانه به عنوان کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات ایفای وظیفه می‌نمایند.

مهم‌ترین دستاوردهای ایشان در زمان تصدی پست‌های قبلی قرار ذیل‌ است:

  • طرح و تدوین پالیسی آگاهی عامه در خصوص مبارزه با مواد مخدر؛
  • طرح، تدوین و تطبیق استراتیژی‌های ارتباطات (داخلی، خارجی، حالات بحرانی - رسانه‌ای و جندر) بین سال‌های 1393-1397؛
  • طرح، تدوین و تطبیق برنامه‌ی هفته بسیج ملی علیه مواد مخدر که پس از 1394، درج تقویم ج.ا.ا نیز شده است؛
  • جلب همکاری‌های مالی و تخنیکی دونرهای خارجی و مخصوصا دفتر آی ان ال ایالات متحده امریکا در خصوص مبارزه‌ی تبلیغاتی علیه مواد مخدر؛
  • ایجاد شبکه‌ی خبرنگاران ملی و محلی به منظور مبارزه‌ با مواد مخدر؛ و
  • ایجاد مکانیزم‌های موثر نظارتی برای نظارت از عملکرد ارگان‌های محلی در اداره مستقل ارگان‌های محل.

محترم مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

محترم مولانا عبدالله کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  

خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات

خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات  

معلومات شخصي : 

اسم : رحيمه ظريفی

اسم پدر: محمد جمعه

 سکونت اصلی : ولسوالی خلم ولایت بلخ .

 سوابق تحصيلي:

  • لسانس اقتصاد 1391 الی 1394 موسسه تحصیلات عالی طلوع آفتاب
  • فارغ صنف چهارده در بخش محاسبه 1388 الی 1390 موسسه تعلیمات عالی  فرهنگ بغلان (شهر پلخمری)
  • سند فراغت صنف دوازدهم 1364 ليسه عالي نسوان مركزي ولايت كندز اول نمره عمومي
  • کورس  شش ماهه مدیرت ورهبری از طریق کمیسیون اصلاحات اداری 1388

 تجارب كاري:

کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات          12/12/1397

شورای عالی صلح مسؤول شبکۀ مادران صلح  در ولایات کندهار – بغلان – کاپیسا از1395 الی 1397

کار روی مکانیزم کاری شبکه مادران صلح                 

خانم ایویلینیا کمیشنرخارجی کمیسیون مستقل انتخابات 

خانم اویلن روبنسن کمیشنربین المللی کمیسیون مستقل انتخابات   خاﻧم اﯾوﯾﻠﯾﻧﺎ آﻟﮑﺳوا راﺑﯾﻧﺳون رﺋﯾس ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠﻐﺎرﯾﮫ در دوره ﻣﺎرچ 2014 - ﻣﺎرچ 2019 ﺑوده. در دوره ﮐﺎر وی ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﻠﻐﺎرﯾﮫ 5 اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﻠﯽ ، 2 رﻓراﻧدوم ﻣﻠﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﺑﺳﯾﺎری را از طرﯾﻖ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و ھﻣﮫ ﭘرﺳﯽ ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ اﻧﺟﺎم داده اﺳت. ﭘﯾش از آن او ﻣدﯾر اﺟراﯾﯽ اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺳﯾﺎﺳت ﻣدرن - ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾراﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﺑوده، ﮐﮫ در زﻣﯾﻧﮫ ﻧظﺎرت ﺑر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد ﻣطﺎﺑﻖ اﺻول ﺷﻔﺎﻓﯾت ، ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ، ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﭘذﯾری و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣدﻧﯽ در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری. وی ﻣﺷﺎور وزﯾردر اﻣور اﺿطراری، ﯾﮏ وﮐﯾل، وﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣرﮐزی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت در ﺳﺎل )2005( ﺑوده اﺳت .ﺗﺟرﺑﮫ ﺣرﻓﮫ ای وی ﺷﺎﻣل ﻣﺷﺎورﯾت ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯾر اﻧﺗﻔﺎﻋﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧد در زﻣﯾﻧﮫ ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﻘوق ﺑﺷر ، ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﺧوب و ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺳﺎد. ﺧﺎﻧم راﺑﯾﻧﺳون ﻧوﯾﺳﻧده ی ﺗﺣﻠﯾل ھﺎ و ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدات ﺟدﯾد / اﺻﻼح ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﺳت. وی در ﺷوراھﺎی ﻣدﻧﯽ ﮐﻣﯾﺗﮫ ھﺎی ﻣﺟﻠس ﺷرﮐت ﮐرده ﺑرای ﺗﮭﯾﮫ ﮐدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻻزم اﺳت؛ در ﻣﯾزھﺎی ﮔرد و ﺑﺣث در ﻣورد ﻣوﺿوﻋﺎت اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ؛ در ﺗﮭﯾﮫ اظﮭﺎرات ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﮔزاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری 2011 ﺑرای ﭘروﻧده ھﺎی دادﮔﺎه ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﯾر ﻣوارد. راﺑﯾﻧﺳون ﺑرای دوره 2019-2016 ﻋﺿو ھﯾﺋت اﺟراﯾﯽ اﻧﺟﻣن ﻣﺳﺋوﻻن اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اروﭘﺎ ﺑوده وی ﻧﯾز ﺑﮫ ﺣﯾث رﯾس اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل 2017 ﮐﺎر ﮐرده اﺳت. وی ﺑرای دوره 2019-2017 ﻋﺿو ھﯾﺋت اﺟراﯾﯽ اﻧﺟﻣن ﻧﮭﺎدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﺑود. وی ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺳﺧﻧران در روﯾدادھﺎی در زﻣﯾﻧﮫ ﺑﮫ روﻧدھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﺷود ﺗوﺳط )ای ﺳﯽ ﭘﯽ اس(، ﮐﻣﯾﺳﯾون وﻧﯾز ﺑﮫ ﺷورای اروﭘﺎ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻧﯾت و ھﻣﮑﺎری در اروﭘﺎ / دﻓﺗر ﻧﮭﺎد دﻣوﮐراﺗﯾﮏ و ﺣﻘوق ﺑﺷر ، اﯾدﯾﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﮐﮫ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﻣﺷﺎھده ﻣﯾﮑﻧﻧد.

محترم احمد اسحق حسن کمیشنرخارجی کمیسیون مستقل انتخابات

محترم احمد اسحق حسن کمیشنربین المللی کمیسیون مستقل انتخابات   آقای حسن یک شهروند کینیایی بوده، که به حیث وکیل مدافع و منشی در محکمه عالی کینیا وظیفه اجراء کرده، او ریاست کمیسیون انتخابات کینیا را نزدیک به هشت سال (2009 _2017) به دوش داشته; قبل از آن به حیث کمیشنر کمیسیون نظارت بر قانون اساسی کینیا (CKRC) و مشاور حقوقی UNDP سومالیا، برای پروژه تصویب قانون اساسی سومالیا خدمت کرده است. او در ساخت قوانین کشور خود، به خصوص قوانین مدنی نقش بسنده ای داشته و بیشتر از 25 سال تجربه حقوقی، قانونی، اداری و ملکی داشته. لیسانس خود را در رشته ی حقوق از پوهنتون نایروبی و فوق لیسانس خود را در رشته های حقوق از انستتیوت حقوق کینیا و اداره و مدیریت عامه از پوهنتون گالیلی از کشور اسراییل دریافت کرده است و تجربیات غنی انتخاباتی اعم از ملی و بین المللی را در پس منظر خود دارد. او به حیث رییس انجمن مراجع انتخاباتی (AAEA) گانا و شبکه ذی نفع انتخاباتی (CEN) لندن خدمت کرده و همچنان عضو بورد اجرایی و رییس کمیته نظارت و بازپرسی اتحادیه جهانی نهاد های انتخاباتی در سیول کشور کوریا بوده و انتخابات های کشورهای متعدد آسیایی، اروپایی، آسترلیایی و آمریکایی را نظارت کرده. او همچنان مسوول ماموریت اتحادیه آفریقا برای نظارت از انتخابات سال 2011 نایجیریا، مشاهد ماموریت EISA برای انتخابات 2012 گانا، مشاهد ماموریت IGADS برای انتخابات 2016 دجی باتی بوده. او جوایز متعدد ملی و بین المللی را در رابطه به کارهای انتخاباتی خود دریافت کرده، در سال 2013 جایزه انتخاباتی ICPS و در سال 2016 جوایز متعددی را از رییس جمهور کینیا به منظور حل منازعات و مدیریت انتخابات در یافت کرد.

 

شبکه‌های اجتماعی و ویب‌سایت های مرتبط