انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

د ١٣٩٣ کال جمهوری ریاست ټاکنو کانديدانو اړوند

د ۱۳۹۳ کال د ولایتي شوراګانو ټاکنو نوماندانو اړوند