۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو ایرکین کمیسیون سوزچی‌سی‌نینگ اورین باسرلری، سیلاو جریانی خصوصیده قیلگن هرتمانلمه فعالیتی و معلومات بیریش‌لری مقصد ایریم میدیالر آرقه‌لی تقدیرلندی.

سیلاو ایرکین کمیسیون ولایتی دفترلری‌نینگ باشلیغ‌لری یاشلرنینگ اولکه سیاسی تقدرینی تعین قیلیشیده نقشی و اولرنی اورنی قیسی جایگاه ده لیگی مقصد، فعال یاشلر بیرگه‌سیده ییغین اوتکزدی‌لر.

سیلاو ایرکین کمیسیونی دولتی و غیر دولتی اداره لری‌نینگ جندر بولمی بیرگه سیده ییغین اوتکزیب، سیلاوده عیال‌لرنی کینگ کولمده اشتراکی طلب قیلیندی.

سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ ولایتی دفترلری عیال‌لرنی سیلاو جریانیگه اشتراک میزانی کینگه‌ییشی اوچون مصحلتی ییغین‌نی دینی عالم‌لر بیرگه سیده یولگه قویدی.

علی افتخاری سیلاو ایرکین کمیسیون سوزچی‌سی‌نینگ اورین باسری حیثیده کمیسیون‌نی دارلانشا اورین باسرلری آرقه‌لی رسمی بیرحالده تانشتیریلدی.