۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ رهبرلیک اعضالری کابلده مقیم کانادا نینگ ایلچی‌سی دیو مِت کلف(Dave Metcalfe) بیرگه‌سیده اوچره شیب، سیلاو یولگه قوییلیشی و نتیجه‌لر فورمی توپله‌نیش و منسجم‌لشتیریش خصوصیده سوزلشتی‌لر.

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ رهبرلیک اعضالری، کابلده مقیم امریکا قوشمه ایالات ایلچی سی‌نینگ اورین باسری خانم کرین دیکر بیرگه‌سیده اوچره شیب، سیلاو قندی بیرحالده یولگه قوییلگنی و آوازلرنی توپلش جریانی خصوصیده معلومات بیردی.

سیلاو مستقل کمیسون‌نینگ رهبرلیک اعضالری، سیلاو جریانیدن نظارت قیلووچی نهاد رسمی‌لری بیرگه سیده ییغین اوتکزیدی.

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ رهبرلیک اعضالری کابلده مقیم انگلستان و ناتوملی ایلچی‌لری بیرگه‌سیده اوچره شیب، جمهورلیک ریاست سیلاوی خصوصیده صحبت لشتی‌لر.

سیلاو مستقل کمیسیونی خبری بیر ییغین یولگه قوییب، 1398- ییل آلتینچی میزان جمهورلیک ریاست سیلاوی نتیجه‌سی‌نینگ توپلش و بو جریان آلغه بارگن نتیجه‌سینی میدیالر حضوریده معلومات بیردی.