۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سیلاو مستقل کمیسیونی، بیر ییغین آرقه‌لی ایریم ولایت‌لر کبی بدخشان، تخار، فاریاب، فراه و کندز ولایت‌لریدن باشقه برچه ولایت یشاوچی‌لری سیلاوده اشتراک میزانی‌نی معلوم قیلدی.

سیلاو ایرکین کمیسیون‌نینگ رهبرلیک هیاتی، خبری بیر ییغین یولگه قوییب اولکه بویلب ولایت‌لرده آواز بیرووچی‌لرنی اشتراک میزانی نی اعلان قیلدی.

محل و مرکزلرده گی بایومتریک اوسکونه‌سیده بولگن نتیجه‌لر فورمی عمومی مرکزده انتقال بیریلیش جریانی باشلندی.

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ باشلغی حوا علم نورستانی، خبری ییغین اوتکزیب مردم‌نی سیلاو جریانیده کینگ کولمده اشتراکی‌نی خوش قرشی‌لب، مردم‌نی حضوری کینگه‌یگنی سبب آواز بیریش زمانی کیچقرون ساعت بیش گچه کیچیکتیریلگنی نی بیان قیلدی.

سیلاو مستقل کمیسیون‌نینگ رهبرلیک اعضالری شبنه کون کیچقرون تورتینچی دور خبری ییغینده، اولکه بویلب آواز بیریش جریانی یکونلنگنی‌نی اعلام قیلدی.