۱۳۹۸ سیلاوی

عکس لر

Tweets by @AfghanistanIEC

سه یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رهبرلیک اعضا اولتیریشی بو نهاد نینگ اولتیریش سالونیده حوا علم نورستانی باشچیلیگیده بولیب اوتدی.

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ باشلیغی حوا علم نورستانی بو نهاد ایشلاوچیلری بیلن مرکزی دفترده اوچره‌شدی.

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رییسی حوا علم نورستانی رهبرلیک اعضالری و کمیسیون ایشلاوچیلری تمانیدن نماینده‌سی اوله‌راق، ییتیب کیلگن قربان هه‌ییتی نی افغانستان برچه اهالیسی‌ و اسلام دنیاسی مسلمانلری‌گه تبریکله‌یدی.

سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ معاونی و کمیشنری سید عصمت الله مل رهبرلیگیده ملی بیراق گونی دن کمیسیون نهادی مقریده اعزازلش مراسمی بولیب اوتدی.

کمیسیون سالونیده سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ رهبرلیک اعضا جلسه‌سی سه‌یلاولر ایرکین کمیسیونی نینگ باشلیغی حوا علم نورستانی باشچیلیگیده بولیب اوتدی.