کميســيون مســـتقل انتخـــابــــــات افـــــغانســــــــتان
    صفحه اصلی   |   کمیسیون مستقل انتخابات

در حال بارگذاری, لطفآ منظر باشید... loading..


 

  اشتراک کننده گان

خلاصه ارقام رأی دهنده گان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹

ارقام محلات باز شده در روز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹

 
 

  نتایج نهائی تصدیق شده

  -   نتایج کاندیدان برنده

  -   نتایج به ترتیب ورقه رأی دهی

  -   نتایج به ترتیب محلات رأی دهی

  -   کوچی ها

 
 

  آرشیف (نتایج ابتدائی)

  -   نتایج به ترتیب کاندیدان پیشتاز

  -   نتایج به ترتیب ورقه رأی دهی

  -   نتایج به ترتیب محلات رأی دهی

  -   نتایج ۵۱۱ محلات رأی دهی

  -   جزئیات ۵۱۱ محلات رأی دهی

  -   کوچی ها

 
 
کلیه حقوق معنوی و مادی این ویب سایت محفوظ است - کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۸۹ ©