کميســيون مســـتقل انتخـــابــــــات افـــــغانســــــــتان
    صفحه اصلی   |   کمیسیون مستقل انتخابات
نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ولسی جرگه سال ۱۳۸۹ افغانستان
از نقشه ذیل نتایج نهائی تصدیق شده انتخابات ولسی جرگه ۲۷ سنبله ۱۳۸۹ را پیدا می توانید. 

  اشتراک کننده گان

خلاصه ارقام رأی دهنده گان انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹

ارقام محلات باز شده در روز انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹

 
 

  نتایج نهائی تصدیق شده

  -   نتایج کاندیدان برنده

  -   نتایج به ترتیب ورقه رأی دهی

  -   نتایج به ترتیب محلات رأی دهی

  -   کوچی ها

 
 

  آرشیف (نتایج ابتدائی)

  -   نتایج به ترتیب کاندیدان پیشتاز

  -   نتایج به ترتیب ورقه رأی دهی

  -   نتایج به ترتیب محلات رأی دهی

  -   نتایج ۵۱۱ محلات رأی دهی

  -   جزئیات ۵۱۱ محلات رأی دهی

  -   کوچی ها

 
 
کلیه حقوق معنوی و مادی این ویب سایت محفوظ است - کمیسیون مستقل انتخابات ۱۳۸۹ ©
نیمروز فراه هرات بادغیس هلمند کندهار ارزگان زابل پکتیکا خوست خوست غزنی دایکندی غور بامیان وردک سرپل فاریاب جوزجان بلخ سمنگان بغلان کندز تخار بدخشان پروان پروان کابل کابل لوگر لوگر پکتیا پکتیا کاپیسا کاپیسا پنجشیر پنجشیر لغمان لغمان نورستان نورستان کنرها ننگرهار کنرها ننگرهار