عمومی سنش و قید ایتیش

کاندیدنینگ اسمی آواز %
محمد اشرف غنی 923,592 50.64
دکتور عبدالله عبدالله 720,841 39.52
گلبدین حکمتیار 70,241 3.85
رحمت الله نبیل 33,919 1.86
دکتور فرامرز تمنا 18,063 0.99
سید نورالله جلیلی 15,519 0.85
عبداللطیف پدرام 12,608 0.69
عنایت الله حفیظ 11,375 0.62
محمد حکیم تورسن 6,500 0.36
احمد ولی مسعود 3,942 0.22
محمد شهاب حکیمی 3,318 0.18
پوهاند پروفیسور دوکتور غلام فاروق نجرابی 1,608 0.09
محمد حنیف اتمر 1,567 0.09
نور رحمان لېوال 855 0.05