باميان
نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه
نتایج بر اساس ترتیب رای
وضعیت نتایج : تصدیق شده
30 - 10 - 1397
شماره شماره ورقه رای نام کاندید شماره کاندید رای %
1 38 محمد رحیم علی یار 10-1297-134 10,529 8.4
2 1 الحاج ظهیرالدین جان آغا 10-1461-3 9,945 7.9
3 35 سید محمد جمال فکوری بهشتی 10-1094-8 9,021 7.2
4 19 محمدسرور جوادی 10-1250-44 8,213 6.5
5 31 الحاج تورنجنرال مسلم عامد 10-1266-23 7,912 6.3
6 15 محمداکبری 10-1273-14 7,500 6.0
7 29 نیکبخت فهیمی 10-1009-62 6,167 4.9
8 3 فواد کهمردی 10-1313-66 5,909 4.7
9 4 دکتر مهدی ناطقی 10-1537-60 5,633 4.5
10 27 صفت الله مرادی 10-1381-69 5,184 4.1
11 5 صفورا ایلخانی 10-1521-13 4,866 3.9
12 26 احمد حسین ابراهیمی 10-1174-49 4,685 3.7
13 20 شهربانو وکیلی 10-1133-96 4,155 3.3
14 13 عاقله حسینی 10-1661-43 3,248 2.6
15 21 سید محمد نادر شفق 10-1417-47 3,046 2.4
16 24 شگوفه زمانی 10-1134-70 2,966 2.4
17 30 عبدالکریم براتی 10-1142-95 2,941 2.3
18 23 جنرال محمد نبی طوفان 10-1317-119 2,816 2.2
19 2 سید محمد جواد حسینی 10-1334-20 2,569 2.0
20 10 شریفه آرمان واثق 10-1233-64 2,394 1.9
21 28 عبدل دانشیار 10-1577-125 2,314 1.8
22 37 داکتر محمد جواد اصغری 10-1141-51 2,035 1.6
23 25 الحاج سید اسدالله جعفری 10-1253-34 1,513 1.2
24 9 سیما نادری 10-1265-87 1,165 0.9
25 39 معصومه بخشی 10-1010-98 1,154 0.9
26 18 عبدالستار آشنا 10-1241-22 1,069 0.8
27 17 حیدر علی احمدی 10-1106-118 1,040 0.8
28 16 محی الدین فرهمند 10-1005-55 1,019 0.8
29 40 مزار الدین سیغانی 10-1149-41 761 0.6
30 22 محمد ظاهر میرزائی 10-1162-86 753 0.6
31 6 انگیزه علی زاده 10-1653-102 739 0.6
32 32 محمدحسن حسین پور 10-1230-11 657 0.5
33 8 سید خان آغا نهضت 10-1178-94 505 0.4
34 33 سیده عطایی 10-1270-28 367 0.3
35 34 عذرا کریمی 10-1001-92 266 0.2
36 14 اسحق ضحاک 10-1002-120 248 0.2
37 11 حیدر جعفری 10-1489-141 169 0.1
38 7 میر حسین ابراهیمی 10-1249-91 167 0.1
39 12 محمدحسن رنجبر 10-1706-67 105 0.1
40 36 جانباز سلطانی 10-1130-166 56 0.0
مجموع 125,801