Kunar
Wolesi Jirga Preliminary Results
Results by Ballot Order
Results Status : Uncertified
November 23, 2018
No Ballot No Candidate Name Candidate No Votes %
1 1 Sayed Ibrar Hashemi 15-1193-1026 424 0.5
2 2 Gull Agha Hairan 15-1441-1013 763 0.9
3 3 Mariam Safi 15-1081-1031 322 0.4
4 4 Belal Sarwari 15-1561-1014 3,152 3.8
5 5 Jawid Sapai 15-1437-1006 6,912 8.3
6 6 Nooruddin Safi 15-1305-1020 2,455 2.9
7 7 Alhaj Sardar Nabi Nabi 15-1503-1185-1018 1,979 2.4
8 8 Wazhma Sapai 15-1233-5 4,254 5.1
9 9 Qari Attaullah Safi 15-1325-1012 2,628 3.1
10 10 haji Mohammad Amin 15-1297-1010 1,967 2.4
11 11 Mujahid Khan Khalil 15-1001-1011 2,485 3.0
12 12 Mohammad Ayan Ayan 15-1505-1019 1,906 2.3
13 13 Minaa jalal 15-1249-1007 2,243 2.7
14 14 Haji Abdul Satar Ayoubi 15-1197-1 3,390 4.1
15 15 Haji Saleh Mohammad Saleh 15-1021-1025 6,043 7.2
16 16 Mohammad Khalid Khan Zamani 15-1501-1553-1017 2,402 2.9
17 17 Noor Rahman Gharanai 15-1329-1027 2,358 2.8
18 18 Wahidullah Talwar 15-1593-1023 192 0.2
19 19 Ustad Nematullah Karyab 15-1273-6 6,246 7.5
20 20 Dr Enayat Rahman Shinwari 15-1506-1229-1016 1,806 2.2
21 21 Rafiullah Haidari 15-1142-4 3,590 4.3
22 22 Eng Gull Zaher Khan Anwari 15-1022-1030 243 0.3
23 23 Mawlawi Shahzada Shahed 15-1274-1021 6,312 7.6
24 24 Ziaurahman Kashmir Khan 15-1665-1024 6,223 7.5
25 25 Mushtaq Ahmad Shaaghele 15-1265-1029 113 0.1
26 26 Hunaryar Mangalyar 15-1186-1028 919 1.1
27 27 Haji Sakhi Mashwani 15-1141-3 2,117 2.5
28 28 Alhaj Khanzad Gull Gharwal 15-1173-1009 2,279 2.7
29 29 Sheja-ul-Mulk Jalala 15-1541-2 1,951 2.3
30 30 Haji Abdul Wali Khan Mamond 15-1306-1008 4,513 5.4
31 31 Nasrullah Safi 15-1489-1022 1,280 1.5
Total 83,467