انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

تابلوهای انتخابات ۱۳۹۸

امروز ثبت نام نمایید تا فردا رای داده بتوانید (دری)
از درست بودن نام تان مطمئن شوید تا رای داده بتوانید (دری)
آواز بیریش حقینگیزنی سقلش اوچون بیزلرگه یاردم بیرینگ (ازبکی)
ایرته گه رای بیریش اوچون، بوگون اسمینگیزنی روخطگه یازدینگ! (ازبکی)