انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

تصامیم سال ۱۳۹۸

 • شماره فیصله ۰۲ – ۱۳۹۸ : طرح تعدیل قانون انتخابات و نظام انتخاباتی نمایندگی چندبعدی (MDR) ادامه...
 • شماره فیصله ۰۷ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت ننگرهار ادامه...
 • شماره فیصله ۰۸ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت لوگر ادامه...
 • شماره فیصله ۰۹ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت هلمند ادامه...
 • شماره فیصله ۱۰ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل تعیین موقعیت کاندیدان ریاست جمهوری و تصویر آنها در ورق رای‌دهی به اساس قرعه ادامه...
 • شماره فیصله ۱۱ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت کندهار ادامه...
 • شماره فیصله ۱۳ – ۱۳۹۸ : ثبت نام تقویتی و ترتیب فهرست رای‌هندگان با استفاده از بایومتریک ادامه...
 • شماره فیصله ۱۴ – ۱۳۹۸ : فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۱۵ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه میزان ۱۳۹۷ ولایات میدان وردک، کندز، بغلان و حوزه انتخاباتی کوچی‌ها ادامه...
 • شماره فیصله ۱۶ – ۱۳۹۸ : اعلان نتایج انتخابات ولسی جرگه ولایت پکتیا ادامه...
 • شماره فیصله ۱۷ – ۱۳۹۸ : لایحه استخدام کارکنان موقت انتخاباتی برای انتخابات‌های سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۱۸ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی بایومتریک رای‌دهندگان و ثبت نام بایومتریک و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۱۹ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی و تهیه فهرست رای‌دهندگان و اصول رفتار احزاب سیاسی، مشاهدین، و رسانه ها ادامه...
 • شماره فیصله ۲۰ – ۱۳۹۸ : توظیف استثنایی کارکنان برای ثبت نام تقویتی و ثبت مشخصات بایومتریک رای‌دهندگان ادامه...
 • شماره فیصله ۲۱ – ۱۳۹۸ : بازنگری شرایط استخدام لوایح وظایف بست‌های خالی که قبلآ اعلان مطابق طرزالعمل خاص اعلان شده بودند ادامه...
 • شماره فیصله ۲۲ – ۱۳۹۸ : سیستم انتخابات شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۳ – ۱۳۹۸ : لایحه مبارزات انتخاباتی، در انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی سال ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۵ – ۱۳۹۸ : تعدیل تقویم انتخاباتی، انتخابات ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۶ – ۱۳۹۸ : لایحه ثبت نام کاندیدان شوراهای ولایتی ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۲۷ – ۱۳۹۸ : طرزالعمل ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی، طرزالعمل استخدام کارکنان موقت و طرزالعمل ثبت نام کاندیدان شورای ولایتی ادامه...
 • شماره فیصله ۲۹ – ۱۳۹۸ : بحث در رابطه به معرفی عضو جانشین مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملک زاده، وکیل منتخب ولایت غور در ولسی جرگه ادامه...
 • شماره فیصله ۳۰ – ۱۳۹۸ : تعدیل تصمیم استفاده از تکنالوژی بایومتریک و تقویم انتخاباتی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۲ – ۱۳۹۸ : تعدیل لایحه ثبت نام تقویتی، ثبت نام رای‌دهندگان ولایت غزنی ادامه...
 • شماره فیصله ۳۳ – ۱۳۹۸ : تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام و تهیه فهرست رای‌دهندگان ولایت غزنی، تعدیل پلان عملیاتی ثبت نام تقویتی رای‌دهندگان انتخابات ریاست جمهوری ادامه...
 • شماره فیصله ۳۵ – ۱۳۹۸ : برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ ادامه...
 • شماره فیصله ۳۶ – ۱۳۹۸ : تعدیل هفت لایحه تصویب شده قبلی، مطابق فیصله نامه شماره ۱۳۹۸-۳۵ کمیسیون مستقل انتخابات ادامه...