تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

جلسۀ که امروز، بتاریخ ۳۰ ماه ثور ۱۳۹۸ تحت رهبری خانم رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات با گروه هماهنگی نهاد های جامعه مدنی و نهاد های بین المللی ‌ذیدخل انتخابات، در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات صورت گرفت که در آن ابتدا از فعالیت های هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات معلومات ارایه گردید.

و در ادامه در مورد پلان های آینده، جدول زمانی انتخابات، بودیجه انتخابات، ثبت نام تقویتی رای دهندگان، تصویب طرزالعمل های انتخابات و جمع آوری معلومات بایومتریک توسط خانم ظریفی معلومات داده شد.

درین جلسه، بار دیگر ۶ ماه میزان سال جاری برای برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی ولایات و ولسی جرگه ولایت غزنی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات خط سرخ انتخابات تلقی شد.

در ضمن، مسئولین نهاد های جامعه مدنی و کسانی که از آدرس نهادهای خارجی در این جلسه اشتراک نموده بودند؛ نظریات و طرح های شانرا ارایه کردند.

در اخیر این مجلس، در مورد مشارکت نهادهای ذیدخل و روند صدور جواز نامه برای ناظرین و مشاهدین بحث صورت گرفته و به سئوالات مسئولین نهاد های جامعه مدنی و دفاتر خارجی پاسخ ارایه گردید.
 

مطالب مطبوعاتی