انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی در مورد تقویم انتخابات ریاست جمهوری معلومات ارایه کرد.

حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، "کمیسیون برگزاری انتخابات های پیشرو را مشروط بر همکاری نهادهای ذیدخل اعلان کرده بود، اکنون بر بنیاد مشوره با نهادهای ذیدخل تقویم انتخابات ریاست جمهوری اعلان و نشر میگردد".

خانم نورستانی افزود، انتخابات های باقی مانده بعد از بررسی مسایل تخنیکی و مالی و با نظرداشت وقت اعلان خواهد شد.
نامبرده افزود، بنابر کمبود وقت نتوانستیم در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورا های ولایتی و ولسی جرگه غزنی را همزمان برگزار نماییم. ایشان از حکومت و جامعۀ جهانی خواست تا همکاری های مالی و تخنیکی شان را عملی سازند.

این کنفرانس بتاریخ ۸/۳/۱۳۹۸ با اشتراک اعضای رهبری کمیسیون و رسانه ها در مقر کمیسیون تدویر یافت.