انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

آقای اورنگ‌زیب عضو کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست مطبوعاتی, پیرامون تصفیه‌ آرای بایومتریکی معلومات داده افزود: "تمام اطلاعات بایومتریکی به سرور مرکزی انتقال یافته و اکنون مرحله‌ تصفیه آرای بایومتریکی در کمپنی درملوک جریان دارد."

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات عصر امروز در تفاهم با ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری در حضور رسانه ها مُهر و لاک های مرکز بررسی نتایج دیجیتلی و صندوق های حاوی وسایل بایومتریک را بررسی و مرکز را آماده فعالیت نمودند.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی نشست خبری به رسانه ها گفت که حفاظت از آرای واقعی مردم وظیفه اساسی کمیسیون مستقل انتخابات است و بخاطر تامین شفافیت و صداقت در نتایج انتخابات گام های مستحکم را برداشته است.

یک فرد مشکوک موترسایکل سوار که از چند روز بدینسو مولانا محمد عبد الله عضو کمیسیون مستقل انتخابات را تعقیب مینمود، از سوی محافظان وی در منطقه سرای شمالی حوزه هفدهم شهر کابل باز داشت شد.

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد تاخیراعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس مطبوعاتی دایر کرد.