انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری و تفتیش آراء را در 28 ولایت که متوقف شده بود، قرار است امروز (26 عقرب) دوباره آغاز کند.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی دلایل تأخیر در جمع‌بندی و اعلان نتایج ابتدایی را بیان داشته و در مورد آغاز مجدد روند تفتیش و بازشماری آرا در ولایات باقی مانده خبر داد.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات نشست مشورتی را در مورد رسیدگی به نگرانی های برخی از ستادهای انتخاباتی در مقر این نهاد برگزار نمود.

اعضای کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات از خانم لوشیا "سکاتن" مشاور این کمیته، بعد از ظهر روز سه شنبه، در دیدار تودیعی که از سوی ریاست محترم کمیته رسانه ها برگزار شده بود، قدردانی نمود.

روند بازشماری و تفتیش آرا در ۲۴ ولایت عملاْ جریان داشته و تا اکنون بازشماری و تفتیش تعداد ۹۹۴ محل به پایان رسیده است.