انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر با اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چگونگی نظارت و مشاهدۀ این نهاد بالای روند انتخابات و تأمین حقوق زنان، اقلیت ها و معلولین، در مقر کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرد.

در این نشست، طرفین بالای موضوعات مربوط به انتخابات بحث و تبادل نظر نمودند. هیأت رهبری کمیسیون در مورد چگونگی نظارت کمیسیون مستقل حقوق بشر از روند انتخابات به آقای جعفر علی نوری رئیس حقوق این نهاد هدایات لازم داد.

این نشست بتاریخ شانزدهم اسد سال روان در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات با اشتراک هیأت رهبری کمیسیون، اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر تدویر یافت.