انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات به نمایندگی از عموم کارمندان این کمیسیون، فرارسیدن عید سعید اضحی را بر کافۀ ملت افغانستان و جهان اسلام تبریک و خجسته باد عرض میدارد.

هموطنان عزیز!

اکنون در آستانه برگزاری انتخابات قرار داریم. از آنجائی که انتخابات یکی از مولفه های دموکراسی محسوب میگردد؛ کمیسیون مستقل انتخابات از ملت نجیب افغانستان توقع دارد تا با اشتراک شان درین پروسه ملی و حیاتی، سرنوشت کشورشان را رقم زده و افغانستان را به دموکراسی واقعی برسانند.

هئیت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با تلاش های شبانه روزی خویش سعی دارد تا زمینه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه را مساعد سازد.