انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تطبیق روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در سطح کشور و ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی؛ با ارگان های امنیتی، دفاعی و ارگان های ذیربط نشست مشترک هماهنگی را برگذار کرد.

در نخست محترم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات ضمن خوش آمدید به اشتراک کنندگان گفت: « انتخابات یک پروسه ملی است؛ هدف ما پیشبرد این پروسه ملی به وجه احسن آن میباشد؛ پس ما باید به همکاری همدیگر این پروژه ملی را به شکل شفاف، بی طرفانه و سالم به پیش ببریم.»

همچنان ایشان از همکاری ارگان های امنیتی  و دفاعی و ارگان های ذیدخل ستایش و سپاس گذاری نمودند و از آنها خواستار همکاری های بیشتر در این راستا شدند.

آقای حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات، راجع به پیشرفت ها و چالش های روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در سطح کشور و ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی معلومات داده؛ گفت: « ما روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان و ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی را طبق یک پلان منظم آغاز کرده ایم؛ تا اکنون به تعداد ۳۵۸ مرکز از طریق زمین و به تعداد ۶۴ مرکز از طریق هوا مواد ثبت نام را فرستاده ایم؛ به مراکز باقیمانده نیز مواد انتخاباتی به زود ترین فرصت میرسد.»      

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات ضمن سپاسگذاری از همکاری های ارگان های ذیربط و ارکان های امنیتی و دفاعی افزود؛ اکنون برای ما مسئله مهم این است که مردم را جهت اشتراک در انتخابات تشویق نمایم؛ علاوه بر پیام های رادیویی و تلویزیونی آکاهی عامه، وزارت امور زنان در بخش تشویق زنان، وزارت حج و اوقاف توسط امامان مساجد در بخش تشویق مردم عام و سایر ارگان های ذیربط و امنیتی با استفاده از نشرات شان با کمیسیون همکاری نمایند و مردم را جهت اشتراک در انتخابات تشویق کنند.

دگر جنرال اقبال علی معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی گفت تا پایان امروز به ۷ ولسوالی از جمله ۱۸ ولسوالی زیر تهدید مواد ثبت نام انتقال می شود.

مل پاسوال خوشحال سعادت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله از آمادگی های این وزارت در این راستا خبر داده افزود، وزارت امور داخله نیز طبق یک پلان خاص و منظم در این راستا با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری میکند.

این نشست به تاریخ ۲۲ جوزای سال ۱۳۹۸ خورشیدی با اشتراک رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس دارالانشآ، معینان وزارت های امور داخله، دفاع ملی، امور زنان، معارف، امنیت ملی و رئیس انسجام امور ولایات ارگان های محل در مقر این کمیسیون برگذار گردید.