انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

غرفه معلومات انتخاباتی در نمایشگاه صنایع دستی تحت عنوان «رای شما، حق شما، آینده شما» از سوی ریاست امورانتخاباتی ولایت بامیان گشایش یافت.

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات طی یک نشست علنی، با اشتراک نهاد های مدنی و رسانه ها، تعداد ۵۳۷۳ مراکز دارای ۲۹۵۸۶ محلات رای‌‌دهی(۱۱۱۱۹ زنانه-۱۸۴۶۷ مردانه) را بتاریخ ۲۷ اسد ۱۳۹۸ با اکثریت آراء تصویب کرد.

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات ۲۸ اسد روز استرداد استقلال کشور را به ملت افغانستان تبریک می گوید. 

اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با Merten kueler مارتین کولیر نماینده کمپنی دارملوک در مقر این نهاد دیدار کرد.

نظر به معلومات بخش عملیاتی کمیسیون محمولۀ دوم وسایل بایومتریک و مواد غیر حساس انتخاباتی به این نهاد مواصلت، چاپ مواد حساس انتخاباتی و روند انتقالات آن آغاز شده است.