انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

دعوتنامۀ مطبوعاتی

قابل توجه رسانه های محترم!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

کمیسیون مستقل انتخابات (نشست هماهنگی جندر پیرامون مشارکت مؤثر زنان در روند ثبت نام) را با حضورداشت مقامات رهبری کمیسیون و ادارات ذیربط برگزار می‌نماید.

بناءً از تمام رسانه های محترم دعوت میگردد تا در نشر و پخش جزئیات برنامه ما را همکاری نموده ممنون سازند.

 تاریخ:  ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

تنظیم وسایل رسانه ها: ۹:۱۵ قبل از ظهر

شروع برنامه: ۹:۳۰  قبل از ظهر

آدرس: مرکز رسانه ها، دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات، کابل-افغانستان

 

هیأت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات امروز بیست و ششم جوزای سال جاری یازده رئیس جدید ولایتی و دفتر مرکزی کمیسیون را که از طریق رقابت آزاد کامیاب شده بودند، با حضورداشت رسانه ها معرفی نمود.

کمیسیون مستقل انتخابات جهت تحت پوشش قرار دادن تمام گروپ های مورد هدف که واجد شرایط ثبت نام اند با استفاده از همه وسایل، منابع و امکانات موجود، کمپاین جامع و همه شمول را برای پروسه ثبت نام تقویتی رأی دهنده گان راه اندازی نموده است.

امروز ۲۳ جوزای ۱۳۹۸، نشست ملی انتخابات با حضور اعضای رهبری کمیسیون های انتخاباتی، نمایندگان احزاب و ائتلاف های سیاسی، اعضای جامعه مدنی، مسئولین نهاد های ذیدخل و ناظرین این روند ملی در مرکز رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات دایر گردید.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات، جهت تطبیق روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان در سطح کشور و ثبت نام سراسری رای دهندگان ولایت غزنی؛ با ارگان های امنیتی، دفاعی و ارگان های ذیربط نشست مشترک هماهنگی را برگذار کرد.

هیئت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات جهت مشکلات مردم ولایت غزنی با متنفذین قومی این ولایت دیدار و گفتگو کرد.