انتخابات ۱۳۹۸

تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

شمارش معکوس روز انتخابات

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
تا شنبه، ۶ میزان ۱۳۹۸ - روز انتخابات ریاست جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات طی کنفرانس مطبوعاتی پیرامون آخرین پیشرفت های جمع‌بندی نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۶ میزان ۱۳۹۸ به رسانه ها معلومات داد.

اورنگ زیب کمیشنر این کمیسیون گفت: "جمع آوری مواد حساس انتخاباتی که شامل وسایل دستگاه‌های بایومتریک و جدول نتایج است؛ در هماهنگی با نهادهای امنیتی بدون کدام مشکل از تمام ولایات به مرکز کمیسیون مواصلت ورزید؛ همچنان نتایج ۲۱  ولایت به مرکز ملی جمع بندی نتایج انتقال یافته که از آن میان ۱۰ ولایات (کابل، کاپیسا، پروان، وردک، لوگر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، خوست، ارزگان) بررسی گردیده است. نتایج ولایات مذکور بیشتر از ۱۰ هزار فورم میشود که اکثریت آن مراحل بررسی، تصفیه و کاپی برداری را سپری و حدود ۷ هزار آن آماده ثبت در مرکر ملی جمع بندی نتایج است." در همین حال حدود ۲۲هزوار فورم دیجیتالی به مرکز ثبت فورم های دیجتالی مواصلت و تحت پروسس است.

این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات بتاریخ ۶میزان ۱۳۹۸ انتخابات ریاست جمهوری را موفقانه برگزار نموده و سعی دارد مطابق به تقویم انتخابات نتایج را اعلان و رئیس جمهور منتخب کشور را معرفی نماید.

مطالب مطبوعاتی