تصاویر

Tweets by @AfghanistanIEC

 1. کابل
 2. بامیان
 3. نورستان
 4. کنرها
 5. خوست
 6. ارزگان
 7. نیمروز
 8. بلخ
 9. دایکندی
 10. هرات
 11. کاپیسا
 12. پکتیکا
 13. پنجشیر
 14. پروان
 15. وردک
 16. لغمان
 17. سرپل
 18. بدخشان
 19. جوزجان
 20. فاریاب
 21. سمنگان
 22. زابل
 23. کندهار
 24. هلمند
 25. کندز
 26. ننگرهار
 27. بادغیس
 28. لوگر
 29. بغلان
 30. پکتیا
 31. تخار
 32. غور
 33. فراه
 34. کوچی
 35. هندو و سکهـ

لیست ابتدائی کاندیدان ولسی جرگه که به اساس فیصله ۲۸-۱۳۹۷ کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام شده اند

 1. کابل
 2. کندهار
 3. بغلان