انځورونه

Tweets by @AfghanistanIEC

د بشري حقونو د کمېسیون ځینو غړو په ټاکنو کې د ښځو، اقلیتونو او د معلولو کسانو د حقونو د خوندیتوب او همداشان په ټاکنیز بهیر باندې د دغه کمېسیون د څارنې او کتنې د څرنګوالي په موخه د ټاکنو خپلواک کمېسیون له مشرتابه غړو سره د دغه کمېسیون په مقام کې وکتل.

په دغه لیدنه کې دواړو خواوو خپل اندونه او نظرونه د ټاکنو اړوند؛ په مسایلو سره شریک کړ او د کمېسیون مشرتابه غړو له خوا له ټاکنیز بهیر څخه د بشري حقونو د کمېسیون د څار او کتنې د څرنګوالي په اړه؛ د رسېدنې په موخه د ټاکنو خپلواک کمېسیون د حقوقو رئیس ښاغلي جعفر نوری ته دنده وسپارل شوه. 

دغه لیدنه د ۱۳۹۸ کال د زمري په شپاړسمه نېټه د ټاکنو خپلواک کمېسیون د مشرتابه غړو، د بشري حقونو د کمېسیون ځینو غړو ترمنځ د دغه کمېسیون په مقام کې ترسره شوه.