انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی
 سال ١٣٨٤ در افغانستان
وظیفه کمیسون رسانه های خبری آن است تا فرصت لازم را برای انتخاب آگاهانه رای دهندگان به هنگام رای دهی آنان فراهم سازد. طوریکه در ماده (٥١) قانون انتخابات بیان گردیده است، کمیسون مذکورگزارش دهی و نشر منصفانه دوره مبارزات انتخاباتی را نظارت نموده و به شکایات مربوطه به هرگونه تخلف از گزارش دهی منصفانه ویا نشرات مبارزات سیاسی و یا سایر تخلفات از مواد اصول رفتار رسانه های خبری رسیدگی میکند.

ترکیب، وظایف وصلاحیت های کمیسون رسانه های خبری توسط دفتر مشترک تنظیم انتخابات وضع و تنظیم میگردد.

برای معلومات مزید در مورد کمیسون رسانه ها ، لطفا طور آزادانه به آدرس ذیل باما در تماس شوید. info@jemb.org

صفحه اصلي
دفترمشترک تنظيم انتخابات
دارالانشأدفترمشترک تنظيم انتخابات
کميسيون شکايات انتخاباتي
کميسيون رسانه های خبری
 
رای دهنده گان
حزب سياسي وياکانديد
مشاهديدن ملي وبين المللي
رسانه ها
 
گالري عکس ها
انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٣
ارتباطات
تماس ها
استخدام
نقشه ساحوی
اشتراک
وسايرسايت ها:
يونما  يوان دي پي
يوان ولانترز
يوان اوپس

کلیه حقوق معنوی و معادی این ویب سایت محفوظ است – انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی سال 1384