کمیسیون مستقل انتخابات

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال ۱۳۹۳

2014 Presidential and Provincial Council Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: محمد اشرف غنی احمدزی

گزارش پانزده روز اول (۱۳ دلو ۱۳۹۲ - ۲۷ دلو ۱۳۹۲)

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی مبلغ / ارزش (افغانی)
1 شاه ولی کاکل مسؤل تلویزیون شمشاد حاجی تاج محمد 0700309052 جنسی - نشر برنامه های تبلیغاتی   500000
2 جنرال ناصر مردانیار مالک کمپنی شاه گروپ غلام نبی 0777915880 جنسی- برگزاری گرد همایی در هوتل ممتاز محل  500000
3 شرکت تبلیغاتی پویا گرافیک 0777070707 جنسی- چاپ و نسب 332 عدد بلبورد  500000
4 سید جعفر نادری رییس شورای اسماعیلیان افغانستان سید منصور 0799010203 جنسی- برگزاری گرد همایی درخیمه لویه جرگه  340000
5 شرکت طباعتی و بسته بندی بهیر 0202201444 جنسی - چاپ مواد تبلیغاتی   500000
6 - - - قرضه دریافت نکرده است  0
مجموع مساعدت معادل یا بیشتر از 20000 افغانی 2340000
مجموع مساعدت کمتراز 20000 افغانی مساعدت کمتر از 20000 افغانی دریافت نکرده است 0
مجموع قروض قرضه دریافت نکرده است 0
مجموع کل مساعدت های دریافتی 2340000

ابراز نظر

نوت: شماره تماس و پست الکترونیکی شما محفوظ است. تکمیل نمودن تمام بخش های ستاره (*) دار حتمی است.


نظریات

حبیبی از کابل

هنوز از پول های دریافتی این کاندید به طوریکه کمیسیون برایش تقلب گسترده را سازماندهی کرده گذارش داده نشده است که این خود جانبداری کمیسیون انتخابات را از یک کاندید نشان میدهد. حبیبی از کابل

فرید پغمانی از کابل

شرکت استخراج طلا امریکایی۲.۵۰۰۰۰۰ دالر آقای خایین زاخیلوال بودیجه خزانه دولت مصرف تیرشده →∞ کمپنی پایپ گاز ۳.۷۰۰۰۰۰ دالر دیگر هایشه نمی دانم. غنی صاحب همه کارش مانند حج رفتن و مسلمانیش است.

احمد جاويد غوربندي

من حمايه خود را از داكتر بزرگوار آشرف غني احمدزي اعلان مي كنم واز خداوند برايش كاميابي مي خواهم وازكميسون محترم خواهشمنديم كه از تقلب كسانيكه شايستگي حكومت را ندارد نكند

احمد جاويد غوربندي شينواري

*سلام واحترامات خويش رابه گروپ وطن دوست افغانستان محترم اشرف غني آحمدزي تقديم مي كنم خداكند كه بخير كامياب وسربلند شود بايد همراي اين كانديد محترم كمك وحمايه

محمد سعید

معسود ولد مطیع الله دیف سی ولسولی ده سبز ولایت کابل شما از تیلفون شخصی جودش که استغاده گرده است تماس های خویش بیبند که دران همرای کاندید شوراری ولابتی وتفضای پول گرده است

نورالامین صمدی

مسئولین محترم کمیسیون مستقل انتخابات! از کارکردهای شما قدردانی نموده و از شما متشکر هستیم که تمام مساعدت و مصارف کاندیدان ریاست جمهوری را در اختیار مردم عزیز افغانستان گذاشته اید. نورالامین صمدی از ولایت سمنگان