کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان وظیفهتعداد بستموقعیتشروع اعلانختم اعلان
1 مامور اداری و لوجستیک   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
2 مبلغ آگاهی عامه   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
3 مامور انتخاباتی ولسوالی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
4 آمر انتخاباتی ولسوالی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
5 مامور مالی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
6 مدیر جندر   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
7 مامور منابع بشری   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
8 مدیر تکنالوژی معلوماتی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
9 مدیر عملیاتی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
10 آموزگار ولایتی   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
11 مامور سکن نمودن   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02
12 مدیر امنیت   ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل 1396/11/21 1396/12/02

واجدین شرايط ميتوانند فورم درخواستی را پس از خانه پوری، ضم CV، کاپی تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی و کاری از ساعت 8 صبح الی 3:30 بعد از ظهر به ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل واقع پکتیا کوت، سرک کابل جلال آباد تسلیم نماید.

فورم هذا صرف برای بست های ریاست امور انتخاباتی ولایت کابل می باشد. فورم را از اینجا دانلود نماید.

 

شمارهعنوان وظیفهتعداد بستمدت قراردادموقعیتشروع اعلانختم اعلان
1 مدیر دیتابیس 2 6 ماه ریاست تکنالوژی معلوماتی 1396/11/21 1396/12/02
2 برنامه کار (پروگرامر) 3 6 ماه ریاست تکنالوژی معلوماتی 1396/11/21 1396/12/02
3 مامور طرح و دیزاین ویب سایت 1 6 ماه ریاست تکنالوژی معلوماتی 1396/11/21 1396/12/02
4 هماهنگ کنندۀ / تسهیل کننده 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
5 مسوول وتنظیم کننده فیسبوک وویبسایت 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
6 مدیر ارتباط با رسانه ها 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
7 مامور نظارت بر رسانه ها 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
8 عکاس / فلمبردار مسلکی 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
9 تدوین کننده تصویری/صوتی برای تولید پارچه های مختصر خبری برای رسانه ها 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
10 مدیر ارتباط با نهاد های دولتی و غیر دولتی 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
11 هماهنگ کننده فعالیت های ساحوی / تحلیلگرگزارشات 1 5 ماه ریاست اطلاعات و آگاهی عامه 1396/11/21 1396/12/02
12 مدیر مالی 4 6 ماه ریاست مالی و حسابی 1396/11/21 1396/12/02
13 مامور لوژستیک 8 6 ماه ریاست خدمات 1396/11/21 1396/12/02
14 مدیر ارتباط با ولایات 4 6 ماه امور انتخاباتی "عملیاتی" 1396/11/21 1396/12/02

کمیسیون مستقل انتخابات جهت پیشبرد امورات برنامه ثبت نام رای دهندگان ( 30 ) بست موقت دفتر مرکزی خویش را ازطریق رقابت آزاد سر از تاریخ 22 دلو 1396 الی 2 حوت 1396 به اعلان سپرده است لایحه وظایف ضمیمه میباشد . واجدین شرایط ومتقاضیان میتوانند CV یا خلص سوانح خویش را به ایمیل ادرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نماید ویا خلص سوانح خود را به دفتر مرکزی واقع پکتیا کوت سرک کابل جلال تسلیم نمایند .در صورت ضرورت میتوانید به شماره 0790692224 تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایید .

نوت :بعد ازتاریخ ختم اعلان هیچ نوع درخواستی پذیرفته نمی شود.