کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

 

شمارهعنوان بستتعداد بستتاریخ آغازاعلانتاریخ ختم اعلان
1 رئیس دارالانشاء کمیسیون مستقل انتخابات 1 1395/9/22 1395/9/29

فورمه درخواستی را از اینجا دانلود نماید