کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

اعلانات کاریابی

شمارهعنوان وظیفهتعداد بستتاریخ شروع اعلانتاریخ ختم اعلاندرخواستی انلاین
1 آپریتر کال سنتر 30 1397/06/19 1397/06/24  
2 سوپروایزر کال سنتر 2 1397/06/19 1397/06/24  
3 مدیر نظارت و ارزیابی 10 1397/06/19 1397/06/24  

کمیسیون مستقل انتخابات جهت پیشبرد امورات خویش 30 بست کال سنتر اپریتر ، 2 بست سوپروازر کال سنتر 10 بست مدیر نظارت و ارزیابی کارمندان موقت دفتر مرکزی خویش را ازطریق رقابت آزاد سر از تاریخ 19 سنبله 1397 الی 24 سنبله 1397 به اعلان می سپارد لایحه وظایف ضمیمه میباشد. واجدین شرایط ومتقاضیان میتوانند CV یا خلص سوانح خویش را همرای اسناد تحصیلی و تجربه کاری به ایمیل ادرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید ارسال نمایند .وهمچنان میتواند خلص سوانح ، اسناد تحصیلی و تجارب کاری خود را به دفتر مرکزی واقع پکتیا کوت سرک کابل جلال تسلیم نمایند.در صورت ضرورت میتوانید به شماره 0790692224 تماس حاصل نموده و حل مطلب نمایید .

نوت : بعد ازتاریخ ختم اعلان هیچ نوع درخواستی پذیرفته نمی شود.