کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

داوطلبی

 

شمارهعنوانتاریخ نشرتاریخ ختم
۱ تهیه و تدارک ۹۵ قلم قرطاسیه باب مورد ضرورت دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات جهت معلومات بیشتر اینجا را کلیک نماید . ۱۳۹۶/۰۱/۱۳  ۱۳۹۶/۰۲/۰۲