کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :

موقعیت و تماس ها

شمارهاسم و سمتشماره تماس و ایمیل
1 محترم ذبیح الله سادات
معاون سخنگو
0782828222
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
2 محترمه شیما علم سروش
معاون سخنگو
0705594101
3 محترم عبدالعزیز ابراهیمی
معاون سخنگو
0786373065
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
4 محترم مرزا محمد حقپرست
معاون سخنگو
0703808309
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
   

تماس و موقعیت های دفاتر ولایتی کمیسیون

شمارهولایتنامموقف آدرس الکترونیکیشماره تماسموقیعت ها کمیسیون انتخابات در ولایات
1 کابل اول الرحمن رود وال رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692320 دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات، سرک کابل جلال آباد پکتیاکوت
2 پروان عبدالقاهر صافی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692470 سه راهی گلغندی - سرک عمومی شهرک احمد شاه مسعود-اخیرکوچه چهارم
3 پنجشیر وکیل نور احمد حنیفی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692050 ولسوالی عنابه اخیر بازار عنابه، قریه قاضی خیل، دست چپ، تعمیر چهار منزله
4 میدان وردک داکتر نعمت الله حبیب وردک رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    790692477 میدان شهر، غازي محمد جان خان وات، عقب پسته خانه شهری. و یا مقابل دارالمعلمین عالي میدان شهر
5 لوگر   خواجه امین الله فضلی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692145 پل علم، سرک نائب سالار حفیظ الله خان، کوچه (جاده ) شماره 24 خانه شماره 9 همجوار ریاست مهاجرین دفتر سابقه شهدا ومعلولین 
6 کاپیسا عبدالرحمن فرید رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692460 ولسوالی حصه اول کوهستان ،تعمیر سابقه نساجی گلبهار ،جوار پوهنتون البیرونی
7 بلخ فضل حیاتی سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692412 مزار شریف قسمت سوم شهر نو ،قلعه قل محمد،عقب کمربند سابق مزار ـ کابل
8 جوزجان امان الله حبیبی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692380 شهر شبرغان، شاهراه شبرغان مزارشریف، سرک صوفی قلعه، جوار جلب و جذب 
9 سمنگان نجیب الله شفاهی سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   799369591  شهر ایبک، کارته مامورین، کوچۀ سوم، سرک سره میاشت، جوار لیسۀ آینچه
10 فاریاب امان الله فاریابی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692444 شهر میمنه، سرک غند 35، کارته جنرال دوستم مقابل پوهنتون فاریاب
11 سرپل عزیز احمد رسولی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692422  شهر سرپل، حصه اول ساحه رهایشی اداری وتربیه معلم،ناحیه دوم،سرک چهارم مقابل مسجد جامع ساحه رهایشی
12 ننگرهار ذبیح الله وگری رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 799420007 هده نو کابل، شهر جلال آباد، شفاخانه کمپلکس گرده، دست چپ و در امتداد نهر نارسیده به حوزه دوم 
13 کنر  شاه جهان سرداری رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692435 شهر اسعد آباد ساحه چینار دبه
14 لغمان بشیر عمر رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 788504504
778889888
شهر مهترلام شهرک سلطان غازی بابا پهلوی رادیو کاوون غږ
15 نورستان باز محمد سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692432 شهر پارون، تیجمو پهلوی دفتر نشست شهروندی، مقابل تعمیر ریاست څارنوالی
16 کندز محمد رسول عمر سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 797700003 شهر کندز ناحیه 2 سرک پوهنتون رئیس آباد جوار تلویزیون خاور
17 بغلان عبدالمالک حنیفی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692045 شهرپلخمری، ناحیه   3 سرک سمنتی زراعت (150) کوتی کوچه شماره اول خانه شماره دوم
18 تخار سید روح الله موسوی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 729910241 شهر تالقان، ناحیه اول سرک  کماندو پهلوی خانه  رئیس باقی 
19 بدخشان حمید الله بلوچ سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 799349415 شهر فیض آباد، دشت خمچنان مقابل میدان هوائی فیض آباد 
20 کندهار داکتر محمد هاشم رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   792101570 شهر کندهار، قل اردوی کهنه (فرقه) ناحیه اول 
21 هلمند احمد شاه صاحبزاده سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 748238107 شهر لشکرگاه، ناحیه دوم جاده لغمان خانه نمبر 16 
22 ارزگان احمد شاه قانونی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 729933423 شهر ترینکوت، ناحیه 3 بلاک 9 جوار ریاست امنیت ملی خانه حاجی سیف الدین 
23 زابل قدرت الله نقشبندی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   790692466 شهر قلات، ناحیه اول کوچه سنگ
24 نیمروز عبدالحمید شریفی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692022 ناحیه اول گذر ۴ کوچه سیستان  ۲ نمبر خانه ۹
25 پکتیا نورالدین فطرت رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 798222221 شهر گردیز، شاهراه کابل گردیز، ساحه بلند منزل ها جوار میدان هوایی، کوچه ریاست اقتصاد و امور زنان 
26 خوست عبدالرحمن محبت رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692375 شهر خوست، کمپلکس اداری ساحه 47 تعمیر ریاست امور انتخاباتی ولایت خوست
27 غزنی ظاهر اکبری رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 729910255 شهر غزنی پلان سه، پهلوی پوهنتون خاتم النبین
28 پکتیکا محمد هارون باور رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   792357740 شهر شرنه، قریب مسجد جامع بازار
29 هرات داکتر داوود صدیقزاد رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 799874681 شهر هرات، ناحیه هشتم، سرک خواجه صاحب عبدالله انصار، عقب مکتب باغ نظرگاه
30 غور فضل الله جلالی رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692222 شهر فیروز کوه، پشته مسجد عید گاه پهلوی گنج بازار
31 فراه میرویس عزیزی سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692226 شهر فراه، شرق مقام ولایت روبروی مدیریت نفت وگازمایع
32 بادغیس مصطفی مصدق سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692483 شهرقلعه نو، ناحیه اول شاروالی، چوک بازار کندلان جوار مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی حنظله 
33 بامیان علی شاه مصباح رئیس امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 799409609 شهر بامیان، شهرک جدید دشت عیسی خان، سرک صلصال. شرق پارک ولایت، روبروی تعمیر دفتر مقام ولایت، جوار قوماندانی امنیه بامیان
34 دایکندی الکو انصاری سرپرست ریاست امور انتخاباتی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 790692492 شهر نیلی، شهرک جدید نیلی قریب دفتر همآهنگی پولیس