کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان

با ما بپیوندید :
 

انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ۱۳۹۷

 

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات

ویدیو